Tidligere prosjekter

Her finner du en oversikt over en rekke tidligere boligprosjekter vi har tilbudt våre medlemmer forkjøpsrett på, eller hvor vi har vært med i boligutviklingen fra starten av.