Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Byggherreforskrifen - SHA-koordinator

Etter avtale utfører vi oppgaver som fremkommer i Byggherreforskrift på vegne av boligselskapet.

SHA-plan for prosjektet

Vi kan utarbeide SHA-plan for prosjektet og være byggherrens representant i spørsmål og avklaringer av SHA-forhold på byggeplassen

SHA-koordinering i utførelsesfasen:

  • Følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  • Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF §9
  • Sørge for at det føres oversiktslister jf BHF §15

Nytt prosjekt?

Vi kan hjelpe dere fra start til slutt i alle typer prosjekter. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud i dag!

Daglig Leder Usbl Prosjekt

Lars Iddeng