Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Byggherreombud – Prosjekt- og byggeledelse

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, og utvikler oss stadig innen nye områder.

Usbl Prosjekt har kompetanse innen alle entrepriseformer og typer bygge- og anleggsprosjekter og kan hjelpe dere med:

Byggherreombud

Byggledelse

Byggelånskontrollør

Prosjektledelse

Bygningsteknisk stikkprøvekontroll

Uavhengig kontroll

Før gjennomføring er det viktig å vite hvem som er ansvarlig og hvordan det best gjøres.

Hvem er ansvarlig for gjennomføring?

 • Tiltakshaver er ansvarlig for å engasjere kontrollør
 • Kontrollør skal være uavhengig, ingen tilknytning til prosjekterende eller utførende
 • Kontrollør må fakturere direkte til tiltakshaver
 • Entreprenører/ansvarlig søker kan gi anbefalinger til tiltakshaver

Hvordan skal kontrollen gjennomføres?

 • Inngå avtale om kontroll med tiltakshaver
 • Oppstartsmøte anbefales
 • Sende ut varsel om kontroll
 • Innhente dokumentasjon for kontroll
 • Kontroll av KS
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Avviksbehandling
 • Sluttkontroll med kontrollerklæring sendes ansvarlig søker