Godt å vite om forkjøpsretten 

Hva er ansiennitet i forkjøpsretten?

Som medlem i Usbl samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett på samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i Usbl til andre innen din familie som trenger et forsprang ut i boligmarkedet.

Hvordan bruker jeg forkjøpsretten?

Som medlem i Usbl har du forkjøpsrett ved kjøp av nye og brukte boliger. Boligene utlyses på forkjøpsrett, og av de som har meldt sin interesse innen fristen, vil den personen som har lengst ansiennitet få velge bolig først (ny bolig) eller tre inn i høyeste bud (brukt bolig). 

Les mer om medlemskap, ansiennitet og bruk av forkjøpsrett her. 

Gjennom boligbyggelagenes Storbysamarbeid, kan forkjøpsretten også brukes til å kjøpe bolig i andre norske byer.

Hva forplikter jeg meg til?

Ved forhåndsavklaring forplikter du deg ikke til noe ved å melde din interesse før selger har akseptert et bud. Det er først når du trer inn i budet som selgeren har akseptert og gjennomfører et kjøp av en bolig med forkjøpsretten, at du er bundet. Da gjelder de samme forpliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.