Meld skade

Dersom det oppstår en skade, bør du melde fra til styrelederen i ditt borettslag eller sameie så fort som mulig slik at styret kan sende skademelding.