Overfør bolig

Du kan overføre en Usbl-bolig til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Overføring av bolig gjelder også der man overdrar sin eierandel av boligen til en annen medeier, f.eks. ved samlivsbrudd. Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, men for å overføre en bolig i et borettslag med forkjøpsrett må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier dersom denne ikke har eierandel i boligen fra før.

Ved overføring av en bolig i et borettslag eller i et sameie påløper et eierskiftegebyr på 3966 kroner. Overføring av en bolig i et aksjelag koster fra 3966 kroner. Overføring av en bolig i huseierforening koster 2875 kroner. Hva dekker eierskiftegebyret?

Det medfører ingen gebyr ved overføring til gjenlevende ektefelle. Ved en slik overføring trenger du ikke fylle ut skjemaet under, men bare sende en kopi av skifte-/uskifteattesten til eierskifte@usbl.no eller Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.

Før inn ditt andelsnummer i borettslaget eller seksjonsnummer dersom du bor i et sameie.
Avregningsdatoen er den 1. i måneden. Det betyr at eieren per 1. i måneden er ansvarlig for å betale felleskostnadene i inneværende måned.
Fellesutgifter skal etter avregningsdatoen innbetales i den nye eierens navn.
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør det enklere for oss å finne deg i våre systemer
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Dersom boligen har to eiere, kan du bruke følgende felter til å fylle inn informasjon om medeier.

dd.mm.åååå
dd.mm.åå.xxxxx
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
For eksempel «barnebarn».

Dersom boligen skal ha to nye eiere, kan du bruke følgende felter til å fylle inn informasjon om medeier.

dd.mm.åå.xxxxx
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Eierandelene deles i utgangspunktet likt mellom ny eier og ny medeier av boligen. Dersom de nye eierne ønsker en annen fordeling, kan du oppgi ønsket fordeling her.

F.eks «75»
F.eks «25»

Alle som bor i et borettslag tilknyttet Usbl må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap i Usbl kan du velge å overføre ditt medlemskap og tilhørende ansienniet sammen med boligen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt vil den nye eieren ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må den nye eieren opprette et helt nytt medlemskap i Usbl.

I borettslag kreves det dokumentasjon på slektskapet mellom den nåværende og den nye eieren når en bolig skal overføres.

Dokumentasjon kan lastes opp nedenfor eller ettersendes per e-post til eierskifte@usbl.no. Husk å merke e-posten med boligens adresse.

Dokumentasjon på slektskapet

Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, men for å overføre en bolig i et borettslag tilknyttet Usbl, må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier. Du trenger ikke dokumentasjon på slektskap for å overføre en bolig i frittstående borettslag, sameie, aksjelag eller huseierforening.

Bekreftelse fra øvrige arvinger

Ved overføring av en bolig i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at øvrige arvinger godkjenner overføringen av medlemskapet tilknyttet boligen. Nederst på siden kan du laste ned en veiledende mal som kan fylles ut, scannes og lastes opp her.

Du kan benytte kommentarfeltet til å gi oss informasjon vi kan komme til å trenge. Du kan også la feltet stå tomt.

Nederst på siden kan du laste ned en mal for signering. Når du har signert kan du scanne eller ta bilde av dokumentet og laste det opp her.

Jeg bekrefter at alle opplysninger oppgitt i dette skjemaet er korrekte.

Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å overføre boligen. Skjemaet må også undertegnes av ektefelle eller registrert partner dersom dere begge bor i boligen. Hvis flere eier boligen sammen, trenger vi alle eiernes signaturer.