Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Særskilte tilfeller behandles ved forespørsel. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, bør du beregne én virkedag til overføringen. Overføringen må være gjort senest innen klokken 14 dagen før avklaring.

Medlemskontigenten må være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved bekreftelse på slektskap og arvingers godkjenning av overførselen.

Har du spørsmål om overføring av medlemskap, kan du lese mer om regler rundt overførsel av ditt medlemskap her , eller ta kontakt med kundesenteret på e-post usbl@usbl.no.

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Ditt medlemsnummer hjelper oss å behandle henvendelsen din raskere.

Du kan velge å forbli medlem i Usbl selv om du overfører ditt medlemskap og ansiennitet til andre. Vi vil da opprette et nytt medlemskap til deg slik at du kan benytte deg av gode medlemsfordeler og samle ny ansiennitet. Detaljer om ditt nye medlemskap vil du motta på e-post innen kort tid.
dd.mm.åååå
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.

Dokumentasjon kreves kun ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall. Dokumentasjon kan også ettersendes per post til Boligbyggelaget Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.

Ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger. Nederst på siden kan du laste ned en veiledende mal som kan fylles ut, scannes og vedlegges.