Du kan overføre en parkeringsplass i et parkeringssameie/garasjelag. Overføringen kan kun utføres dersom det i parkeringssameiet/garasjelaget er vedtektsfestet lov til overføring utenom boligoverføring/-salg i tilhørende borettslag eller sameie. Sjekk med ditt borettslag eller sameie før utfylling av dette skjema.

Ved overføring av en slik parkeringsplass påløper et eierskiftegebyr på 1 165 kroner inkl. mva. Gebyret faktureres alltid den tidligere eieren. Det medfører ingen gebyr ved overføring til gjenlevende ektefelle i forbindelse med skifte/uskifte. Ved en slik overføring trenger du ikke fylle ut skjemaet under, men bare sende en kopi av skifte-/uskifteattesten til eierskifte@usbl.no eller Usbl, Postboks 100, 3401 Lier. Legg ved informasjon om hvilken garasjeplass i hvilket parkeringssameie/garasjelag det gjelder.

Jeg ønsker herved å øverføre min parkeringsplass
Har kan også medeier skrive inn sitt navn.
Her kan eierandel skrives i prosent. F.eks «75» og «25»
Parkeringsplass overføres til person 1
Ny eiers andel i prosent. F.eks «75»
Parkeringsplass overføres til person 2
Ny eiers andel i prosent. F.eks «25»
Når skal den overføres?
Grunnlag for overføringen er:
Signering

Nederst på siden kan du laste ned en mal for signering. Når du har signert kan du scanne eller ta bilde av dokumentet og laste det opp her.

Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å overføre parkeringsplassen. Skjemaet må også undertegnes av ektefelle eller registrert partner dersom dere begge eier i parkeringsplassen. Hvis flere eier parkeringsplassen sammen, trenger vi alle eiernes signaturer.