Du kan bruke skjemaet under til å registrere en medeier, så videresender vi søknaden til styret der du bor. I borettslag har styret behandlingsfrist på 20 dager. Bor du i et sameie kan du sjekke styrets behandlingsfrist i sameiets vedtekter.

Det koster 3 850 kroner i eierskiftegebyr å registrere en medeier av boligen.

Ønsker du å slette en allerede registrert medeier, dvs. overføre eierandelen din til en medeier, kan du benytte skjemaet Overfør bolig.

Hva dekker eierskiftegebyret?

Nåværende eier
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Adresse
Ny medeier
dd.mm.åå.xxxxx
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Fordeling av eierandeler

Eierandelene deles i utgangspunktet likt mellom eieren og medeieren av boligen. Dersom eierandelene skal fordeles ulikt, kan du oppgi medeierens eierandel her.

F.eks «25»
Dato for registrering av medeier
Fakturamottaker

Kun én person kan være registrert som mottaker av faktura og som standard sender vi alltid faktura til den opprinnelige eieren av boligen.

Melding til Usbl
Du kan benytte kommentarfeltet til å gi oss informasjon vi kan komme til å trenge. Har du for eksempel inngått en privat avtale om hvem som skal faktureres eierskiftegebyret? Kanskje skal medeieren stå som eier, men ikke flytte inn? Du kan også la feltet stå tomt.
Signering
Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å kunne registrere en medeier av boligen. Nederst på siden kan du laste ned en mal for signering. Når du har signert kan du scanne eller ta bilde av dokumentet og laste det opp her.