Takk!


Vi har mottatt din søknad om å registrere en medeier i boligen din.

Om dette er en borettslags- eller aksjeleilighet vil vi videresende søknaden til styret for godkjennelse av ny andelseier. Det gjøres oppmerksom på at styret har en behandlingsfrist på 20 dager. I sameier og huseierforeninger må som regel styret kun orienteres om ny medeier, og det henvises til selskapets vedtekter.

For selveier- og andelsboliger må du i tillegg registrere endringen i offentlig/rettslig register ved å tinglyse skjøte/hjemmelsoverføring i grunnboken. Du kan finne mer info om tinglysing på kartverket.no.

I tilknyttede borettslag er det i tillegg krav om medlemskap i Usbl. Dersom ny medeier ikke allerede er medlem vil vi sende ut giro for medlemskap i forbindelse med saksbehandlingen.

Vi vil behandle denne søknaden så snart som mulig, Når boligen er overført vil du motta en bekreftelse, samt faktura på eierskiftegebyret.