Si opp medlemskapet ditt

Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt i Usbl. Ved utmelding mister du ansienniteten du har opparbeidet deg, og du vil ikke få den tilbake dersom du melder deg inn igjen. Du vil heller ikke få tilbakebetalt innmeldingsbeløpet eller årskontigenten. Dersom du er andelseier i et borettslag tilknyttet Usbl, kan du ikke si opp medlemskapet ditt.

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enklere kan finne deg i våre systemer.
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

For at vi skal bli bedre i stand til å yte god medlemsservice ber vi deg oppgi grunnen til at du melder deg ut.

Jeg ønsker å si opp medlemskapet mitt fordi