Meld skade 

Usbl har samarbeidsavtaler med forsikringsselskapene If Skadeforsikring, Gjensidige Forsikring ASA, Tryg og Profinans. Dersom ditt boligselskap har forsikringsavtale med et av disse fire selskapene, kan du melde fra om skader i Portalen. Dersom boligselskapet ikke er forsikret gjennom et av disse selskapene, må du ta direkte kontakt med boligselskapets forsikringsselskap.

Forsikringsavtalene til boligselskapet dekker ikke skader på innbo eller gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler.

Dokumenter i forbindelse med skadesaken blir sendt til berørte eiere og publiseres på Portalen for styret. Oppgjør blir ivaretatt av Usbl.

Skulle det oppstå en skade som krever umiddelbar handling etter arbeidstid eller i helger, kan du kontakte boligselskapets vaktordning.