En sosial arena

Styreseminaret er en nyttig faglig og sosial arena for deg som har styreverv, og et sted du møter mange med samme utfordringer som deg selv. Seminaret har lang tradisjon i Usbl, og de som har deltatt på dette tidligere har gitt svært gode tilbakemeldinger på både faglig innhold og arrangementet som sådan.

De to siste årene har vi gjennomført Styreseminaret på tre ulike steder, med noe ulikt innhold. Du har da selv kunne velge hvor det passet deg best å delta.

I år holdes Styreseminaret 20. - 21. oktober på Fornebu, og 27. oktober i Sandefjord og på Lillehammer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om programmet, foredragsholdere og hotellene så snart alt er klart.

  • Deltagelse Styreseminaret i 2017 hadde over 400 deltagere fordelt på 3 lokasjoner.
  • Foredragsholdere

    Totalt 20 foredragsholdere var med på Styreseminaret i 2017.