En sosial arena

Styreseminaret er en nyttig faglig og sosial arena for deg som har styreverv, og et sted du møter mange med samme utfordringer som deg selv. Seminaret har lang tradisjon i Usbl, og de som har deltatt på dette tidligere har gitt svært gode tilbakemeldinger på både faglig innhold og arrangementet som sådan.

I år som i fjor gjennomførte vi Styreseminaret på tre ulike steder, med noe ulikt innhold. Du kunne selv da velge hvor det passet best å delta.

  • Deltagelse Årets Styreseminar hadde over 400 deltagere fordelt på 3 lokasjoner.
  • Foredragsholdere

    Totalt 20 foredragsholdere var med på årets Styreseminar.