Styreseminar

Hold av datoene!

Lørdag 21. oktober – styreseminar på Sjømilitære Samfund i Horten. Dagsarrangement inkludert lunsj.

Lørdag 21. oktober – styreseminar på Radisson Blu på Lillehammer. Dagsarrangement inkludert lunsj.

Lørdag 28. – søndag 29. oktober – styreseminar på Quality hotell Expo på Fornebu. Todagers arrangement inkludert overnatting.

Programmet skal nå settes, og vi legger opp til et program med hovedfokus på juridiske og tekniske problemstillinger et styre kommer over.

I begynnelsen av juni vil du få informasjon om blant annet program, påmelding og frister.

  • 21. oktober Sjømilitære Samfund, Horten
  • 21. oktober Lillehammer Hotell, Lillehammer
  • 28. - 29. oktober Quality hotell Expo, Fornebu