Årets største kundearrangement i Usbl er nå over for i år, men vi er allerede i gang med å planlegge form og innhold for 2019.

Litt om Styreseminaret

Styreseminaret er en viktig arena for deg som sitter i styret i et borettslag eller sameie. Her vil du få faglig påfyll på temaer knyttet til ditt styreverv.

Styreseminaret 2018

For årets Styreseminaret valgte vi temaer mange av våre kunder er opptatt av. Noen av temaene var: ansvarsfordelingen mellom beboere og styret, hvordan tilrettelegge for flere el-biler, og hvilke nye tjenester og løsninger som vil prege bolig-felleskap fremover.

Vi arrangerte som tidligere seminaret på tre ulike steder. På Fornebu, 10 minutter fra Oslo fikk du mulighet til å være med oss i inntil 2 dager, inkludert noen flere temaer, overnatting og festmiddag. Du kunne velge om du kun vil være med på dagtid lørdag og/eller søndag, eller om du ønsker å delta på hele arrangementet inkludert overnatting. Ønsket du et mer komprimert seminar, kunne du velge dagsseminar i Sandefjord eller på Lillehammer.

Dato og sted for Styreseminaret 2018

 

  • Deltagelse Styreseminaret i 2018 hadde nærmere 450 deltagere fordelt på 3 lokasjoner.