Program for styreseminaret lørdag 20. oktober på Fornebu

 • Klokken 11.15

  Registrering

 • Klokken 12.00

  Velkommen til årets seminar
  Johan Bruun, administrerende direktør, Usbl
 • Klokken 12.15

  Min oppgave i styret - hva har jeg egentlig sagt ja til?
  Andreas B. Eskelund, direktør Bedriftsmarkedet Usbl

  Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder borettslag og sameier. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Men hva vil det egentlig si? I dette foredraget går vi inn på styrets ansvar innenfor blant annet økonomistyring, vedlikehold, ordensregler og personvern.

 • Klokken 13.00

  15 minutter pause

 • Klokken 13.15

  Fremtidens bofelleskap- hvordan vil vi dele på godene fremover?
  Hallvard Bratberg, Usbl Privatmarked

  Måten vi deler på godene er i endring, og det er en økende interesse for dette blant Usbl's medlemmer og kunder. I dette foredraget ser vi litt på trendene og hvilke delingstjenester Usbl ser som de viktigste at borettslag og sameier legger til rette for fremover.

 • Klokken 14.00

  Stand og åpen time med servering
 • Klokken 15.00

  Hverdagsjus i borettslag og sameier
  Knut Sannem, Advokatkontoret, Usbl

  Her ser vi på hvilke saker som opptar beboere i borettslag og sameier, og som styret ofte må ta stilling til. Kan man ta dugnadsgebyr fra eiere som ikke stiller på dugnad? Er det dugnadsplikt og kan man nekte dyrehold? Vi ser også på airbnb som stadig vokser og er en populær måte å skaffe seg en billig feriebolig eller en god inntekt, men er det fritt frem?
 • Klokken 15.40

  Pause

 • Klokken 15.55

  Vedtekter og husordensregler
  Tina Nergaard, Advokatkontoret, Usbl

  Et borettslag og et sameie utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Hvordan legge forholdene til rette for et trivelig og trygt bomiljø for alle. Hva kan styret bestemme og hva må opp som egen sak til generalforsamling eller årsmøtet. Hva er egentlig forskjellen på vedtekter og hussordenregler? Hva kan beboer selv bestemme?
 • Klokken 16.35

  Pause

 • Klokken 16.50

  Inspirasjonsforedrag: Hvem blir andre i møtet med deg?
  Espen Simonsen, Gjør en forskjell AS

  Årets inspirator er Espen Simonsen. Hans foredrag handler om å ta ansvar for egen atferd, selvledelse, hvordan vi alle er forskjellige og hvilke verktøy du kan bruke i det daglige, for å være den beste utgaven av deg selv.

 • Klokken 17.45

  Faglig progam avsluttes

 • Klokken 19.30

  Aperitif
 • Klokken 20.00

  Middag og underholdning med trekning av miljøprisen
 

Program for styreseminaret søndag 21. oktober på Fornebu

 • Klokken 10.00

  Brannvern og internkontroll – hva er viktig å tenke på
  Rolf Nordberg, Nordvern

  Usbl ønsker å bidra til at alle skal bo tryggere i hjemmene sine. Rolf Nordberg er tidligere brannmann som brenner for å forebygge brann. Etter 32 år i Oslo brann- og redningsetat bruker han nå nærmest all sin tid til å forebygge brann og vannskader. Han er en usedvanlig engasjerende foreleser som med stor suksess foredrar over det ganske land. Vi får bl. a være med på en spenningsfylt og nyttig demonstrasjon av brannutvikling og slukkemetoder. Alle som vil kan prøve å slukke med pulverapparat. Dette er praktisk brannvern og HMS for hele boligselskapet.

 • Klokken 10.45

  15 minutter pause

 • Klokken 11.00

  Demo – prøv å slukke med pulverapparat
  Rolf Nordberg, Nordvern

  Alle som vil kan prøve å slukke med pulverapparat. Dette er praktisk brannvern og HMS for hele boligselskapet. Spenningsfylt og nyttig demonstrasjon av brannutvikling og slukkemetoder. Demonstrasjonen vil foregå utendørs.
 • Klokken 11.45

  15 minutter pause

 • Klokken 12.00

  Hvordan tilrettelegge bedre for elbiler i ditt boligselskap
  Tina Ek Halvorsen, Usbl og Charge 365

  Elbiler øker stadig i antall, og hvem som skal betale for strømforbruket i forbindelse med dette har vært kimen til høylytte diskusjoner på mange generalforsamlinger og årsmøter. Usbl har tatt dette på alvor, og vil vil i dette foredraget presentere erfaringene fra pilotprosjektet for produktet Usbl Elbillading. Med oss har vi Charge 365 som står bak den tekniske løsningen

 • Klokken 13.00

  Lunsj og vel hjem
 • Meld deg på