Program for styreseminaret lørdag 28. oktober på Fornebu

 • Klokken 11.15

  Registrering

 • Klokken 12.00

  Velkommen til årets seminar
  Johan Bruun, administrerende direktør, Usbl
 • Klokken 12.10

  Morgendagens styrearbeid
  Andreas B. Eskelund, direktør Bedriftsmarkedet Usbl

  De formelle kravene til styrer i borettslag og sameier er høye, og mengden av oppgaver som skal utføres gjennom året synes aldri å bli mindre. Blant annet gir digitale løsninger nye muligheter i rollen. Vi ser på det typiske arbeidet gjennom året og hvordan digitalisering kan forenkle noe av dette arbeidet.

 • Klokken 13.15

  Planlegging av vedlikeholdet starter den dagen bygget er nytt
  Trond Hagen og Frank Vinjerui, Usbl Prosjekt

  Hvordan vite hvor vedlikeholdsbehovet oppstår først og hvilket omfang ulike vedlikeholdsoppgaver har? Skal vedlikehold gjøres løpende eller skal oppgavene samles opp til større prosjekter? Hvilket lovverk må man forholde seg til når vedlikehold skal utføres? Vi ser på hvordan vedlikeholdsarbeid blir løst hos et par av våre forvaltede boligselskap som følger et planlagt løp for vedlikehold og problemer/utfordringer som kan oppstå om man ikke har en plan for systematisk vedlikehold.
 • Klokken 14.00

  Stand og åpen time med servering
 • Klokken 15.30

  Forprosjekter - et godt beslutningsgrunnlag for styret
  Lars Iddeng og Robert Grelland, Usbl Prosjekt

  Enten det handler om tilrettelegging for nye krav til energivennlige bygg, ladestasjoner, fasadeendringer eller rehabilitering av baderom, kan det være tunge oppgaver der man i en innledende fase ikke ser klart for seg hva man har behov for. Du er usikker på omfanget, når arbeidet kan la seg gjøre, hvem som kan beslutte oppgavene utført og hvilken total kostnadsramme som kreves. Slike spørsmål kan utredes i et forprosjekt. Vi ser på noen typiske temaer og aktuelle problemstillinger ved disse som med stor fordel kan utredes i et forprosjekt.
 • Klokken 16.30

  Disposisjonsrett over fellesarealer
  Knut Sannem, juridisk direktør i Usbl

  I foredraget vil blant annet følgende temaer bli belyst: Hva er fellesarealer? Hvilken rådighet har boligeier over arealene? Hvordan kan boligselskapet regulere bruken av arealene? Hva kan styret foreta seg hvis boligeiere tar seg til rette?
 • Klokken 19.00

  Aperitif
 • Klokken 19.30

  Festmiddag
 

Program for styreseminaret søndag 29. oktober på Fornebu

 • Klokken 10.00

  Kunsten å lede "frivillige"
  Ivar Haugstad og Tom Åge Myhren

  Dette tospannet snakker med iver og glede (og masse humor) om «Kunsten å lede frivillige». Foredraget er ment for ledere og personer med verv i frivillige organisasjoner, styrer i borettslag og sameier med aktuell tematikk som: Lederegenskaper og lederfokus, kommunikasjon og relasjonsbygging i praksis, menneskelige drivere, eierskap, ansvarliggjøring og prioritering.
 • Klokken 11.15

  Helse- miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll – et lovpålagt ansvar for styret
  Aleksander V. Sandvik, Usbl Prosjekt

  HMS-internkontroll er fastlagt i offentlige forskrifter. Hva krever disse forskriftene av systematikk og arbeidsoppgaver for et styre? Hvordan klarer man å huske de oppgavene man skal gjøre og hvordan dokumenterer man at oppgaver er utført? Kan oppgavene overlates til andre og hvilket ansvar kan man havne i om oppgavene ikke blir utført eller avvikene man finner ikke blir lukket? Vi ser på hvordan oppgavene løses i boligselskap som har gode rutiner på dette viktige arbeidet.
 • Klokken 12.15

  Totalforsikring – forebyggende tiltak på vann og brann for å redusere forsikringssummen
  Marit Larsen, BBL Partner

  Dette foredraget gir deg en oversikt over hva som inkluderes i en totalforsikring, og hvordan du som styremedlem kan sette fokus på skadeforebyggende tiltak. Hovedpunktene i foredraget er:

  • Organisering
  • De viktigste dekningsområdene i Totalforsikrings-vilkårene
  • Skadeforebyggende tiltak
 • Klokken 13.00

  Lunsj og vel hjem
 • Meld deg på