Program for styreseminaret 21. oktober i Horten 

 • NB!

  Transport med buss fra Sandefjord til Horten vil bli satt opp.
 • Klokken 09.15

  Registrering

 • Klokken 10.00

  Velkommen til årets seminar
  Harald Røed, regionleder Usbl Nordre Vestfold

 • Klokken 10.10

  Morgendagens styrearbeid
  Atle Nerlie, regionleder Usbl Søndre Vestfold

  De formelle kravene til styrer i borettslag og sameier er høye, og mengden av oppgaver som skal utføres gjennom året synes aldri å bli mindre. Blant annet gir digitale løsninger nye muligheter i rollen. Vi ser på det typiske arbeidet gjennom året og hvordan digitalisering kan forenkle noe av dette arbeidet.

 • Klokken 11.15

  Planlegging av vedlikeholdet starter den dagen bygget er nytt
  Vidar Brudal og Trygve Einmo, Usbl Prosjekt

  Hvordan vite hvor vedlikeholdsbehovet oppstår først og hvilket omfang ulike vedlikeholdsoppgaver har? Skal vedlikehold gjøres løpende eller skal oppgavene samles opp til større prosjekter? Hvilket lovverk må man forholde seg til når vedlikehold skal utføres? Vi ser på hvordan vedlikeholdsarbeid blir løst hos et par av våre forvaltede boligselskap som følger et planlagt løp for vedlikehold og problemer/utfordringer som kan oppstå om man ikke har en plan for systematisk vedlikehold.

 • Klokken 12.00

  Lunsj og åpen time
 • Klokken 13.30

  Disposisjonsrett over fellesarealer
  Marianne Bjaaland, advokat i Usbl

  I foredraget vil blant annet følgende temaer bli belyst: Hva er fellesarealer? Hvilken rådighet har boligeier over arealene? Hvordan kan boligselskapet regulere bruken av arealene? Hva kan styret foreta seg hvis boligeiere tar seg til rette?
 • Klokken 14.30

  Helse- miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll – et lovpålagt ansvar for styret
  Henrik Hem Jakobsen, Usbl Prosjekt

  HMS-internkontroll er fastlagt i offentlige forskrifter. Hva krever disse forskriftene av systematikk og arbeidsoppgaver for et styre? Hvordan klarer man å huske de oppgavene man skal gjøre og hvordan dokumenterer man at oppgaver er utført? Kan oppgavene overlates til andre og hvilket ansvar kan man havne i om oppgavene ikke blir utført eller avvikene man finner ikke blir lukket? Vi ser på hvordan oppgavene løses i boligselskap som har gode rutiner på dette viktige arbeidet.

 • Klokken 15.30

  Totalforsikring – forebyggende tiltak på vann og brann for å redusere forsikringssummen
  Marit Larsen, BBL Partner

  Dette foredraget gir deg en oversikt over hva som inkluderes i en totalforsikring, og hvordan du som styremedlem kan sette fokus på skadeforebyggende tiltak. Hovedpunktene i foredraget er:

  • Organisering
  • De viktigste dekningsområdene i Totalforsikrings-vilkårene
  • Skadeforebyggende tiltak
 • Meld deg på