Program for styreseminaret 27. oktober på Lillehammer

 • Klokken 09.15 Registrering
 • Klokken 10.00

  Velkommen til årets seminar
  Pål Sjetne, regionleder Usbl Hedmark og Oppland
 • Klokken 10.15

  Min oppgave i styret - hva har jeg egentlig sagt ja til?
  Heidi Østensen Hole, Usbl

  Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder borettslag og sameier. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Men hva vil det egentlig si? I dette foredraget går vi inn på styrets ansvar innenfor blant annet økonomistyring, vedlikehold, ordensregler og personvern.
 • Klokken 11.00

  15 minutter pause

 • Klokken 11.15

  Hverdagsjus i borettslag og sameier
  Knut Sannem, juridisk dirketør, Usbl

  Her ser vi på hvilke saker som opptar beboere i borettslag og sameier, og som styret ofte må ta stilling til. Kan man ta dugnadsgebyr fra eiere som ikke stiller på dugnad? Er det dugnadsplikt og kan man nekte dyrehold? Vi ser også på airbnb som stadig vokser og er en populær måte å skaffe seg en billig feriebolig eller en god inntekt, men er det fritt frem?

 • Klokken 12.15

  Vedtekter og husordensregler
  Knut Sannem, juridisk direktør, Usbl

  Et borettslag og et sameie utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Hvordan legge forholdene til rette for et trivelig og trygt bomiljø for alle. Hva kan styret bestemme og hva må opp som egen sak til generalfosamling eller årsmøte? Hva er egentlig forskjellen på vedtekter og hussordenregler? Hva kan beboer selv bestemme?
 • Klokken 13.00

  Stand og åpen time – med lunsjservering
 • Klokken 14.00

  Fremtidens bofelleskap- hvordan vil vi dele på godene fremover?
  Hallvard Bratberg, direktør privatmarked, Usbl

  Måten vi deler på godene er i endring, og det er en økende interesse for dette blant Usbl's medlemmer og kunder. I dette foredraget ser vi litt på trendene og hvilke delingstjenester Usbl ser som de viktigste at borettslag og sameier legger til rette for fremover.

 • Klokken 14.45

  15 minutter pause

 • Klokken 15.00

  Hvordan tilrettelegge bedre for elbiler i ditt boligselskap
  Tina Ek Halvorsen, Usbl og Charge 365

  Elbiler øker stadig i antall, og hvem som skal betale for strømforbruket i forbindelse med dette har vært kimen til høylytte diskusjoner på mange generalforsamlinger og årsmøter. Usbl har tatt dette på alvor, og vi vil i dette foredraget presentere erfaringene fra pilotprosjektet for produktet Usbl Elbillading. Med oss har vi Charge 365 som står bak den tekniske løsningen.

 • Klokken 16.00

  Oppsummering av dagen - trekning av Miljøprisen
  Pål Sjetne, regionleder Usbl Hedmark og Oppland

 • Meld deg på