3 gode grunner for å velge Usbl som forretningsfører

  1. Vi sørger for at styret får en enklere hverdag. Med vår detaljerte Kundeavtale får borettslag og sameier hjelp til alt dere i styret har behov for gjennom et normalt driftsår, for eksempel regnskapsførsel, avvikling av årsmøter, budsjettering, innkreving og administrasjon av felleskostnader og rådgivning innenfor forvaltning.

  2. Usbl har stor fagkunnskap og kompetanse samlet under ett tak, noe som gjør at du som styremedlem kan være trygg på å få hjelp til hva det skulle være behov for. I tillegg til forretningsførsel har vi også bred teknisk og juridisk kompetanse til god hjelp innenfor arbeid med HMS, vedlikehold og eiendomsrett.

  3. Dere har mulighet til å søke på midler fra Usbl's Bomiljøfond.
    Gjennom flere år har vår generalforsamling bevilget store beløp som alle boligselskap tilknyttet Usbl kan søke på. Pengene må gå til prosjekt som fremmer et godt bomiljø, og Usbl dekker inntil halvparten av kostnadene. Pengene kan gå til opparbeidelse av uteområder, sosiale miljøtiltak, arrangementer med mer.
 
 

Trygg og god forretningsførsel

Er du valgt inn i styret i et borettslag eller sameie, men synes at oppgavene er både omfattende og mange? Ta det med ro! Med Usbl som forretningsfører får du og resten av styremedlemmene god hjelp med både planlegging, drift og forvaltning.

Borettslag og sameier må å ha en forretningsfører, det vil si noen som drifter og forvalter oppgaver for borettslaget på vegne av styret. Forretningsføreren sørger for at lovverk blir fulgt og at styret utøver oppgavene de er pålagt.

Vi i Boligbyggelaget Usbl bistår med forretningsførsel, både for borettslag vi er boligutbyggere for og frittstående borettslag og sameier. Det vil si boliger vi ikke har bygget selv, men som er tilknyttet Usbl.

Borettslag eller sameie

Usbl er forretningsfører for både borettslag og eierseksjonssameie som ofte forkortes til sameie. Mye er likt, men noen forskjeller er det. I borettslag kjøper du en andelsbolig og du eier da en bit av borettslaget det vil si boligen din, mens borettslaget eier eiendommen. Finansiering skjer via eget innskudd og et felles lån som er tatt opp av borettslaget. Denne fellesgjelden nedbetales som en del av de månedlige fellesutgiftene for hver andelsbolig. Selger du boligen, følger din andel av fellesgjelden med. 

Hvor stor andel som er innskudd og fellesgjeld, varierer mellom borettslag. Borettslagsloven og vedtekter i borettslaget er førende. I et sameie eier du en andel i både bygg og eiendom. Det kalles en seksjon som består for eksempel av boligen din og kanskje en parkeringsplass og/eller en bod. Finansiering av lån må du stå helt for selv. Eierseksjonsloven og vedtekter i sameiet avgjør rettigheter og plikter for eierne.

Styrets oppgaver

Et styre i et borettslag eller boligsameie har en rekke oppgaver å ta seg av, og mange av dem er lovpålagte. Som nyvalgt i styret hos borettslaget er det tre ting du bør gjøre først for å få god oversikt og være forberedt til styremøter:
Sett deg inn i vedtekter og husordensregler, se på regnskapet i siste årsmelding og les gjennom styrereferatene.

Usbl bistår styret med spørsmål de måtte ha – økonomisk og juridisk. Det kan være eiendomsforvaltning, regnskapsførsel, HMS, å løse nabokonflikter, vaktmestertjenester osv.

Vi setter opp forslag på budsjettering og krever inn felleskostnader på vegne av styret.

Kundeavtalen

Hos Usbl kan styrene i borettslagene få hjelp med det meste. I bunnen ligger kundeavtalen som er en del av medlemspakken til borettslaget. Kundeavtalen omfatter alle tjenestene og oppgavene Usbl utfører for borettslag og sameier. Dette gjelder 15 områder, blant annet bokføring, regnskapsføring, ligningsoppgaver, administrasjon av felleskostnader, styrehonorar, budsjett, forsikring, forberedelse og gjennomføring av årsmøte, eierskifte og utleie med mer. Les mer om kundeavtalen her.


Det vanskeligste for styrer er nabokonflikter. Her kan ikke Usbl gripe inn, men vi kan komme med råd og veiledning til å håndtere konfliktene.

I tillegg til kundeavtalen kan ekstratjenester som for eksempel juridisk rådgivning hos advokatkontoret til Usbl og hjelp til å skrive søknader, kjøpes.