Etablering av Bevar HMS

Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor i borettslaget eller sameiet. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen.

Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll. Styret må kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan skje og gjennomføre tiltak for å hindre at det skjer.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

  • En tryggere hverdag
    Bevar HMS vil hjelpe styret å opprettholde
    minstekravet til internkontrollforskriften
    §5, samt de forpliktelser relatert til brannforebygging i borettslag og sameier. 

Interessert?
Ta kontakt