Tomtesalg

Usbl ønsker å kjøpe eiendom

Usbl ønsker å kjøpe eiendom for utvikling av gode boligområder. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med tomteeiere og gårdeiere i Østlandsområdet.

Vi er interessert i større boligområder, ubebygde tomter som er regulert eller boligmarkert i kommuneplanen, og industriområder som kan gjøres om til boligområder. Det kan også være næring- og industriområder som kan bygges om til boliger, så lenge tomtene er store nok for minst 50 boliger.

Vår kompetanse

Vi har lang erfaring med vurdering og utvikling av eiendommers utbyggingsmuligheter, og kan gjennomføre alt fra offentlig saksbehandling og styring av byggeprosessen, til salg og markedsføring av boligprosjektene.

Samarbeid med grunneiere 

Det er også av interesse for oss å samarbeide med grunneiere om gjennomføringen av prosjekter med utbygging- eller opsjonsavtaler.