Hvorfor koster det penger å overføre en bolig?

Du kan overføre en Usbl-bolig til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer. Når en Usbl-bolig skal skifte eier, påløper et eierskiftegebyr avhengig av hvilken type boligselskap boligen tilhører. Gebyrene faktureres alltid boligens tidligere eier.
  • Å overføre en bolig i et borettslag eller i et sameie koster 5245 kroner.
  • Overføring av en bolig i et aksjelag vil i tillegg til eierskiftegebyret på 5245 kroner bli fakturert et transportgebyr for aksjene på 1950 kroner. Hvis det skal noteres pant, påløper også et pantenoteringsgebyr på 2236 kroner.
  • Overføring av en bolig i huseierforening koster 2437 kroner.

Gebyrene dekker alle kostnadene i forbindelse med eierskifte av boliger. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføringer omfattende arbeid. Ved overføring av en bolig i et borettslag, sameie eller aksjelag er Usbl ansvarlig for registrering og godkjenning av boligens nye eier, for å opprettholde kommunikasjon med boligselskapet, rapportere til ligningsmyndigheter, kontrollere fellesutgifter, arkivere dokumenter og besvare alle henvendelser relatert til overføringen.

Ved overføring til gjenlevende ektefelle i forbindelse med dødsfall påløper ingen gebyrer.