Hvorfor koster det penger å overføre en bolig?

 Når en Usbl-bolig skal skifte eier innad i familien, påløper et eierskiftegebyr avhengig av hvilken type boligselskap boligen tilhører. 

  • Å overføre en bolig i et borettslag eller i et sameie koster 3966 kroner.
  • Overføring av en bolig i et aksjelag vil i tillegg til eierskiftegebyret på 3966 kroner bli fakturert et transportgebyr for eventuell partialobligasjon på 2035 kroner. Hvis det skal noteres pant, påløper også et pantenoteringsgebyr på 2875 kroner, og dette gebyret faktureres kjøper.
  • Overføring av en bolig i huseierforening koster 2875 kroner.

Gebyrene dekker alle kostnadene i forbindelse med eierskifte av boliger. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføringer omfattende arbeid. 

Ved overføring av en bolig i et borettslag, sameie eller aksjelag er Usbl ansvarlig for registrering og godkjenning av boligens nye eier, for å opprettholde kommunikasjon med boligselskapet, rapportere til ligningsmyndigheter, kontrollere fellesutgifter, arkivere dokumenter og besvare alle henvendelser relatert til overføringen.

Ved overføring til gjenlevende ektefelle i forbindelse med dødsfall påløper ingen gebyrer.