Kurs: Bevar HMS

  • Sted Kirkestuen, Kirkeveien 123, 1480 Slattum
  • Dato torsdag 16. februar 18:00–20:00
  • Frist mandag 13. februar

Kurset gir deg en innføring i bruken av Bevar HMS. 

Bevar HMS er et web basert program som  gir boligselskap styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet. Løsningen bidrar til at styrets medlemmer i et boligselskap blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har i henhold til lover og forskrifter.

Vi gjennomgår systemets funksjonalitet og fordelene ved å bruke Bevar HMS i boligselskapet.

Kurset er gratis og passer for både ferske og erfarne styremedlemmer. Vel møtt!

 

Meld deg på kurset

Kursholder

Aleksander Vethe Sandvig

Fagansvarlig Bevar HMS

Aleksander Vethe Sandvig er prosjektleder i Usbl og har fagansvar for Bevar HMS. Aleksander er utdannet tømrer og byggteknisk ingeniør. Han har jobbet i Usbl siden 2014.