Kurs: Bevar HMS

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1
  • Dato torsdag 26. oktober 08:30–09:30
  • Frist mandag 23. oktober

Velkommen til kurs i Bevar HMS. Bevar HMS er et web-basert system som gir boligselskap styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet. Løsningen bidrar til at styremedlemmene i boligselskapet blir kjent med og i stand til å effektivt etterleve pliktene og ansvaret de har i henhold til lover og forskrifter.

Vi ser frem til et faglig og informativt kurs hvor vi belyser viktigheten av å ha et godt internkontrollsystem.

Temamøtet er gratis og det vil bli lett servering. Vel møtt!

 

Meld deg på kurset

Kursholder

Aleksander Vethe Sandvig

Fagansvarlig Bevar HMS

Aleksander Vethe Sandvig er prosjektleder i Usbl og har fagansvar for Bevar HMS. Aleksander er utdannet tømrer og byggteknisk ingeniør. Han har jobbet i Usbl siden 2014.