Fokus på balkonger

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
  • Dato onsdag 3. oktober 17.00–19.00
  • Frist tirsdag 2. oktober

Velkommen til temakveld om balkonger

Balkonger finnes i mange materialer og størrelser. Hvordan skal man vedlikeholde, og er det lett å bytte til litt større? Eller kanskje drømmer man om balkonger der det ikke finnes fra før?

Denne temakvelden går vi igjennom aldring og slitasje av forskjellige typer balkonger, blant annet betong – tre – stål. Vi ser på problempunkter for forskjellige materialer, og prater litt om tilstandsvurdering. Når bør man gjøre noe med balkongene? Bør man kombinere balkongarbeider med f.eks. fasadearbeider eller vindusutskifting?

Vi kommer også til å gå igjennom styrets arbeide og hele prosessen fra et behov, ønske eller idé dukker opp, til prosjektet er gjennomført. I dette ligger blant annet kartlegging, beslutningsgrunnlag og forprosjekt, avklaring av regelverk, gjennomføring av prosjekt, kontrakt, entreprise og oppfølging frem til overtakelse.

Temakvelden er aktuell for alle borettslag og sameier som har balkonger, eller har et ønske om balkonger!

Vel møtt!

Dette temamøtet har en påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften er på kr 300 per deltager. Enkel servering er inkludert. 
Påmeldingen er bindende.

 

Meld deg på her

Foredragsholder

Trond Hagen

Prosjekt- og byggeleder, Usbl

Trond Hagen er prosjektleder, bygningsingeniør, våtromsertifisert med 20 års praksis i Usbl. Her har han blant annet har hatt fagansvaret for våtromsproblemstillinger.