Forberedelse til generalforsamling og årsmøte

  • Sted Thon Hotell Ski, Jernbaneveien 8 1400 Ski
  • Dato mandag 22. januar 18.00–20.00
  • Frist fredag 12. januar

Temaet for kvelden er årsoppgjørsprosessen.

Det vil bli gitt en god og grundig innføring i hva en årsoppgjørsprosess er, hvilke forberedelser som må gjøres før årsmøtet, hvordan man gjennomfører selve årsmøtet og hva man må gjøre etter årsmøtet.

Vi vil gjennomgå hvilke oppgaver og plikter styret har, avklare ansvarsfordelingen mellom styret og Usbl, samt gjennomgå hva vi kan bistå med. Målet er at du som deltar på kurset skal ha forståelse for styrets oppgaver i årsoppgjørsprosessen og føle deg trygg og forberedt på prosessen som kommer de nærmeste månedene.

Temamøtet passer for alle styremedlemmer.

Temamøtet er inkludert i forretningsførerhonoraret.

Vel møtt

 

Meld deg på her

Foredragsholder

Helle Holst Haugerud

Rådgiver, Usbl Buskerud

Helle Holst Haugerud jobber i dag som rådgiver i Usbl Buskerud, og arbeider med juridisk, økonomisk og administrativ rådgivning for styrene i borettslag og sameier. Helle er utdannet jurist med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har selv sittet som nestleder og styreleder i flere borettslag og sameier.