Neste års planer - budsjett og vedlikehold

  • Sted Usbl Lier, Hegsbroveien 60, 3403 Lier
  • Dato onsdag 19. september 18.00–20.00
  • Frist søndag 16. september

Trenger du påfyll og kunnskap for å lage neste års budsjett?

På temamøtet tar vi opp temaer som borettslag og sameiers regnskap, innføring i regnskapets begreper og prinsipper, budsjett og ansvarsfordeling mellom styret og Usbl.

Planlegging og gjennomføring av vedlikehold er en viktig del av styrets ansvar. Når man begynner budsjettarbeidet er det derfor viktig å tenke igjennom behovet for vedlikehold i ditt borettslag eller sameie og ta høyde for dette i budsjetteringen.

Kurset er inkludert i forretningsførerhonoraret. Vel møtt!

Meld deg på her

Foredragsholdere

Heidi Østensen Hole

Usbl forretningsførsel Buskerud

Heidi er utdannet diplomøkonom og jobber i dag som teamleder og autorisert regnskapsfører i Usbl Buskerud. Hennes oppgaver består av regnskap og rådgivning for boligselskaper, controller for Usbl Buskerud, fagansvarlig, regnskap Usbl Buskerud og etablering av nye borettslag og sameier.

Rolf André Engen

Usbl Prosjekt, Buskerud

Rolf Andre er prosjekt- og byggeleder og HMS rådgiver. Rolf André er kontaktperson for programmene Bevar Hms og Bevar Vedlikehold for Buskerud. Rolf André er utdannet tømrermester. Jobbet i Usbl siden 2011

Helle Holst Haugerud

Rådgiver, Usbl Buskerud

Helle Holst Haugerud jobber i dag som rådgiver i Usbl Buskerud, og arbeider med juridisk, økonomisk og administrativ rådgivning for styrene i borettslag og sameier. Helle er utdannet jurist med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har selv sittet som nestleder og styreleder i flere borettslag og sameier.