Temamøte: Budsjett, regnskap, HMS og vedlikehold

  • Sted Usbl, Hegsbroveien 60, 3403 Lier
  • Dato onsdag 13. september 18:00–20:00
  • Frist mandag 11. september

På møtet tar vi opp temaer som boligselskapers regnskap, innføring i regnskapets begreper og prinsipper, budsjett og ansvarsfordeling mellom styret og Usbl.

I tillegg tar vi for oss oppgavene styret har knyttet til HMS og vedlikehold av bygningsmassen.

Det er gratis å delta. Vel møtt!

 
 
Meld deg på kurset
 

Foredragsholdere

Robert Grelland

Usbl Prosjekt, Buskerud

Robert Grelland er avdelingsleder i Usbl Prosjekt Buskerud. Han har bakgrunn som murmester og takstmann. Robert har jobbet i Usbl siden 2009.

Heidi Østensen Hole

Regnskapsfører, Usbl

Heidi er utdannet diplomøkonom og jobber i dag som teamleder og autorisert regnskapsfører i Usbl, avdeling Lier. Hennes oppgaver består av regnskap og rådgivning for boligselskaper, controller for avdeling Lier, fagansvarlig, regnskap avdeling Lier og etablering av nye boligselskap.  

Rolf André Engen

Usbl Prosjekt, Buskerud

Rolf Andre Engen har jobbet som HMS-rådgiver med Bevar HMS-planer i fem år. Han har ansvaret for oppfølgingen av alle kundene i Buskerud og Asker, samt utvikling av programmet. Han har også vært med på etablering av Bevar Vedlikehold og jobber som prosjekt- og byggeleder. Rolf er utdannet tømmermester og har grunnutdanning som takstmann. Han har erfaring med bruk av Bevar Vedlikehold til vedlikeholdsplanlegging i over 40 forskjellige boligselskaper. Rolf har jobbet i Usbl siden 2011.