Temamøte: Bevar Vedlikehold

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1
  • Dato tirsdag 7. november 17:00–18:00
  • Frist fredag 3. november

En gjennomarbeidet vedlikeholdsplan har en stor betydning for alle i boligselskapet. Det forbedrer boligselskapet økonomi, skaper større forutsigbarhet og kan bidra til at boligene blir mer attraktive bo- og salgsobjekter.

Styreledere og styremedlemmer som setter seg inn i vedlikeholdsplanen og vedlikeholdsarbeidet vil ha de beste forutsetninger til å lykkes med et godt vedlikeholdt boligselskap. 

Vi ser frem til en faglig og informativ kveld med presentasjon av det nettbaserte vedlikeholdsprogrammet Bevar Vedlikehold.

Vi vil komme innom følgende temaer:

  • Vedlikeholdshistorie.
  • Hvorfor vedlikeholde? Hva er fordelene?
  • Vedlikeholds-intervaller.
  • Hva inneholder en godt utarbeidet vedlikeholdsplan?
  • Hvilke tjenester kan Usbl Teknisk bistå boligselskapene med?
  • Demonstrasjon av vedlikeholdsprogrammet.

Temamøtet er gratis. Vel møtt!

 
 
Meld deg på kurset

Foredragsholder

Frank Vinjerui

Prosjekt- og byggeleder, Usbl

Frank Vinjerui er bygningsingeniør og har fagansvar for Bevar Vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging. Han er utdannet bygningsingeniør og har jobber som prosjekt- og byggeleder i Usbl siden 2013.