Temamøte: Rør og våtrom

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1
  • Dato tirsdag 13. juni 17:00–19:00
  • Frist fredag 9. juni

Temamøtet handler om aldring og slitasje på vann- og avløpsrør. Her lærer du mer om hvordan rørenes tilstand skal bedømmes og hvordan du kan innrette prosjekt for utbedring og modernisering av rørene i ditt boligselskaps bygg.

Temamøtet er gratis og passer for både nye og erfarne styremedlemmer.

Vel møtt!

 

Meld deg på kurset

Kursholdere

Trond Hagen

Prosjektleder, Usbl

Trond Hagen er prosjektleder, bygningsingeniør, våtromsertifisert med 20 års praksis i Usbl. Her har han blant annet har hatt fagansvaret for våtromsproblemstillinger.

Lars Iddeng

Daglig leder, Usbl Prosjekt

Lars er opprinnelig utdannet rørlegger og VVS-ingeniør, og har arbeidet i Usbl i snart fire år. Han kom til Usbl fra OBOS hvor han jobbet i 16 år. Lars har lang og bred erfaring fra prosjektering, prosjektstyring, strategiarbeid og kvalitetssystemer. Han har solid ledererfaring og god kunnskap om sameier og borettslag.