Temamøte: Vedlikeholdsplikten i sameier -Fra planlegging til prosess og ferdigstillelse

  • Sted Usbl Sandefjord, Rådhusgata 24.
  • Dato tirsdag 14. november 17.30–19.30
  • Frist mandag 13. november

Ethvert sameie er pliktig til å sørge for tilstrekkelig vedlikehold. Vedlikeholdsplikten vil i hovedsak si at det utføres tiltak for å opprettholde en etablert standard på eiendommen. Mye er sameiets ansvar og annet er den enkeltes eiers ansvar.

Vedlikehold er en kontinuerlig prosess. Enten man har et konkret vedlikehold å ta tak i eller man planlegger fremtidig vedlikehold, så vil vedlikehold være noe man må ta hensyn til. En god og gjennomarbeidet vedlikeholdsplan har en stor betydning for alle i sameiet og kan bidra til å gjøre boligene til attraktive bo- og salgsobjekter.

Agenda:

• Hva innebærer vedlikeholdsplikten i et sameie?

• Hvordan planlegge og gjennomføre et vedlikeholdsprosjekt i sameiet?

• Hvordan finansiere vedlikehold i sameiet?

 

Meld deg på

Foredragsholder

Atle Nerlie

Usbl

Atle er regionleder for Usbl Søndre Vestfold, og har vært ansatt i boligbyggelaget i 11 år. Atle har en Master i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen.