Temamøte: Vedlikeholdsplikten i sameier -Fra planlegging til prosess og ferdigstillelse

  • Sted Usbl Sandefjord, Rådhusgata 24.
  • Dato tirsdag 14. november 17.30–19.30
  • Frist mandag 13. november

Ethvert sameie er pliktig til å sørge for tilstrekkelig vedlikehold. Vedlikeholdsplikten vil i hovedsak si at det utføres tiltak på eiendommen for å opprettholde en etablert standard. En stor del av vedlikeholdsplikten spesielt knyttet til ytterskallet av bygningskroppen er styrets ansvar. Dette innbefatter også å forebygge og hindre at det oppstår skade eller minimere faren for skader.

Vedlikehold er en kontinuerlig prosess. Enten man har et konkret vedlikehold å ta tak i nå eller man planlegger for et fremtidig vedlikehold, så vil vedlikeholdet være noe styret må ta hensyn til. En god og gjennomarbeidet vedlikeholdsplan har stor betydning for alle i sameiet og bidrar til å gjøre boligene til attraktive bolig- og salgsobjekter. 

Agenda:

  • Hva innebærer vedlikeholdsplikten i et sameie?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre et vedlikeholdsprosjekt i sameiet?
  • Hvordan finansiere vedlikehold i sameiet?

 

Vi har invitert Handelsbanken som vil informere om muligheter og vilkår for finansiering.

 

Meld deg på

Foredragsholder

Atle Nerlie

Regionleder, Usbl Søndre Vestfold

Atle er Regionleder for Usbl Søndre Vestfold. Atle har vært ansatt i boligbyggelaget siden 2006 og har en master i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Vidar Brudal

Leder, Usbl Prosjekt Vestfold

Vidar er utdannet høgskoleingeniør og har erfaring fra konsulentbransjen. Vidar har arbeidet i Boligbyggelaget i 26 år.