Kantorbekken Terrasse

Kantorveien, Kolbotn
Pris 2 540 000– 15 000 000
Størrelse 35–154 m2
Soverom 1–3

Litt om Kantorbekken Terrasse

Orienteringsmøtet

Det arrangeres et orienteringsmøte for interessenter den 20.mai, kl. 18:30. Påmeldingsfrist er 15. mai, kl. 16:00.

Møtet vil bli holdt i Kolbotn sentrum. Mer informasjon om sted blir sendt til deg etter megleren vet antall påmeldte. 

 

Meld deg på orienteringsmøtet

 

Fortrinnsrett

Alle kan kjøpe bolig i Kantorbekken Terrasse, men ved slagsstart har Usbl-medlemmer fortrinnsrett på en del av boligene.

Fristen for å melde fortrinnsrett er onsdag 22. mai kl. 12:00. Innen denne fristen må medlemmer som ønsker å benytte fortrinnsretten ha sendt inn kjøpetilbudet til eiendomsmeglere hos Foss & Co. Husk medlemsnummer for kontroll av ansiennitet. 

For mer informasjon om fortrinnsretten, besøk usbl.no eller ta kontakt med Usbl på telefon 22 98 38 00 eller e-post. Dersom du ikke er medlem, er det lurt å melde seg inn i Usbl allerede i dag, så du kan sikre deg fortrinnsrett på disse boligene.

Om prosjektet

Det er Attivo AS som er utbygger av dette prosjektet, og Usbl er forretningsfører.

Kantorbekken Terrasse er leiligheter i terrassert bebyggelse i Kantorveien i Kolbotn sentrum. Prosjektet ligger inntil friområdet Kantoråsen, og grenser i vest mot Kantorbekken, som etter mange år i rør skal gjenåpnes og få tilbake sitt vannspeil. Det vil gi hele prosjektet en idyllisk beliggenhet med flotte fellesarealer «i vannkanten».
 
Leilighetene bygges i skrånende terreng mot vest og syd-vest, noe som vil gi alle enhetene meget gode solforhold. Under leilighetene blir det bygget en garasjekjeller. Heis sørger for forbindelsen mellom garasjekjelleren og leilighetene i de ulike etasjene. 

Kantorbekken Terrasse vil få stor variasjon i leilighetstype og størrelse. Med sine små, mellomstore og store boliger blir prosjektet dermed et etterlengtet tilskudd til øvrig bebyggelse i Kolbotn sentrum. Med sine gode solforhold, med leiligheter i hovedsak uten gjenboere, uten støy fra sentrum, gjennomgangstrafikk og tog, byr Kantorbekken Terrasse på en unik plassering sentralt på Kolbotn.

 

Se prosjektets hjemmeside