Bli en budsjettvinner!

Sitter du i styret i borettslaget eller sameiet ditt? Dette må du vite før dere går i gang med høstens budsjettperiode.

Ved: Redaksjonen Foto: CF Wesenberg

 

Høsten er her og budsjettet for neste år skal legges. Budsjettet skal gi styret et helhetlig bilde av økonomien i borettslaget eller sameiet, samt en oversikt over hvilke inntekter og kostnader som forventes i årene fremover. Et godt planlagt budsjett vil gjøre jobben enklere for styret.


Er du ny i styret? Dette må du vite!

 

Sett av en buffer

Har du styreverv i ditt borettslag eller sameie, vet du kanskje at det er spesielt ett punkt som krever ekstra fokus; nemlig vedlikehold.

– En av styrets største utfordringer er å planlegge fremtidige vedlikeholdskostnader og avdekke fremtidige vedlikeholdsbehov, sier Jasmina Pobric, rådgiver i Usbl Oslo.  

Hun anbefaler å sette av nok penger til fremtidige vedlikeholdskostnader. 

– Ha en buffer til disponible midler. Bufferen bør være på minimun kroner 15 000 per andel/seksjon, råder Pobric.Sett av en buffer på minimum kroner 15 000 per andel/seksjon til disponible midler. Jasmina Pobric, rådgiver i Usbl

Ha eierskap til budsjettet

Rådgiveren påpeker at styret bør sette av nok tid til behandling av budsjettet for neste år. Styret bør dessuten ha mer eierskap til budsjettet som settes opp. Dersom budsjettet ikke holder til planlagte prosjekter, må styret ta en vurdering av felleskostandene. 

 

Husk å søke Bomiljøfondet om støtte før 1. november!

 

– Styret kan treffe alle vedtak som ikke loven eller vedtektene legger til andre organer, jf. brl. § 8-8 (for borettslag) og eiersl § 58 (for eierseksjonssameier). Endring av felleskostnader ligger normalt hos styret, med mindre noe annet er regulert i vedtektene. Endring av felleskostnader bør varsles eierne minst én måned før endringen trer i kraft av hensyn til god styreskikk. Normalt foretas det økning eller reduksjon av beløpet en eller to ganger i året, forteller Pobric.

 

Se hvilke styreseminarer Usbl arrangerer i høst

 

Bli med på temakveld

Står dere fast eller har spørsmål knyttet til budsjett? Usbl arrangerer hvert år en gratis temakveld for budsjettering

– I tillegg har styrene tilgang til et eget budsjettverktøy i Portalen. Styrene kan også be om budsjettmøter med sin kundeansvarlig, dersom styret trenger hjelp, tipser Pobric.