Nå kan Usbl's medlemmer glede seg over enda flere boliger på forkjøpsrett

Tekst: Usbl – Foto: CF-Wesenberg


Usbl kan nå tilby sine medlemmer forkjøpsrett på over 90 000 boliger rundt i hele Norge. Fra og med 1. september 2017 trer nemlig Boligbyggelaget BOB inn i den eksisterende ordningen med storbyansiennitet, som gir felles forkjøpsrett mellom noen av landets største boligbyggelag.

Usbl's medlemmer får med det forkjøpsrett på godt over 90 000 boliger. Dette inkluderer, i tillegg til Usbl's egen boliger, boliger i de øvrige storbylagene - Bate i Rogaland, BOB og Vestbo på Vestlandet, TOBB i Midt-Norge, Nobl (tidl. Bodø boligbyggelag) i Nordland og Bonord i Troms og Finnmark. 

Ved at BOB kommer inn tilføres ca. 17 500 boliger på Vestlandet inn i ordningen med storbyansiennitet. Dette vil styrke forkjøpsretten som vår viktigste medlemsfordel, og det er nå i overkant av 90 000 boliger i hele Norge som omfattes av ordningen. Anslagsvis omsettes ca. 10 prosent av disse boligene hvert år, og dette betyr en betydelig medlemsfordel for våre medlemmer.

– En av fordelene med denne ordningen sett opp mot andre tilsvarende ordninger, er at disse boligene dekker markedet rundt de 5 største universitetsbyene. Dette er områder som opplever en stor grad av tilflytting, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Storbysamarbeidet
er en betydelig aktør i boligsamvirket og forvalter til sammen ca. 159 000 boliger (av disse omfattes 90 000 av ordningen). Alliansen har ca. 340 000 medlemmer og representerer over 1/3 av medlemsmassen i norske boligbyggelag. Alle boligbyggelagene som er med i storbysamarbeidet er i tillegg betydelige utbyggere av nye boliger i sitt nedslagsfelt.