Margrethe Lund (75) har fått litt ekstra lagerplass om vinteren og en lun uteplass resten av året. Med et enkelt grep skyver hun vinduene til side eller slår dem inn. Det gir frisk luft på varme dager, og vask av glasset blir enkelt.


Tekst og foto: Bjørn Kvaal
23.02.2016

Målt opp utvendig

De opprinnelige balkongene i Bankgaten borettslag i Lillehammer var små og slitne. Leilighetene på 42 kvadratmeter hadde ”fransk balkong”. Disse hadde ingen uteplass, mens leilighetene på 85 kvadratmeter hadde balkonger på cirka tre kvadratmeter.

Da ideen om nye balkonger ble lagt fram av noen av beboerne, var responsen positiv. 12 av 13 sa ja på generalforsamling. De to siste har selveierleiligheter og kunne ikke være med på låneopptaket borettslaget gjorde. De ønsket heller ikke å ta opp lån selv.

Som styreleder i borettslaget var det Lund sammen med nestleder Hans Erik Halvorsen som førte ordet og signerte avtaler på vegne av de 13 beboerne. Medlemskapet i Usbl gjorde at de fikk god hjelp fra teknisk avdeling på Lillehammer-kontoret og hos jurister i Usbl.

Da Usbl overtok prosjektansvaret, ledet av Olav Heyerdahl, ble det innhentet tilbud fra fire leverandører av denne type balkonger. Siden 13 balkonger er en liten bestilling for mange av firmaene som leverer til boligbyggelag og sameier, var Usbl spente på om de ville få inn gode løsninger til en akseptabel pris. Det fikk de. Jobben gikk til Balco. De har levert 25 000 balkonger i Norge siden 1990. Bestillingene er fra cirka 25 balkonger og oppover. Største jobben deres hittil er på 936 enheter.

Etter at leilighetene i Bankgaten ble målt opp utvendig og det ble tatt prøverav betongveggene, ble betonggulvet og glassveggene satt i produksjon ved Balcos fabrikk i Sverige.


Lunere i leilighetene har det også blitt. Margrethe Lund

Måtte monteres på veggen

Fordi betonggulvet lages i stålrammer, blir vekten lavere. Det gjør at det ofte er mulig å montere vegghengte balkonger, hvis de ikke kan monteres på stillas og med påler i bakken. For i Bankgaten borettslag kunne det ikke brukes påler, fordi det er parkeringsanlegg rett under bakken utenfor bygget.

«Vegghengt løsning var mulig fordi fasaden var solid nok til å kunne montere fast balkongene», sier Heyerdahl. Distriktssjef Stein Åbråten hos Balco anbefaler boligbyggelag som vurderer nye balkonger om å sette av nok tid, slik at tanken om fasadeendring kan modnes hos boligeierne. Foreta også befaring med leverandører for å sjekke om nye balkonger kan monteres.

Gir tips om kontrakt

Olav Heyerdahl oppfordrer borettslag om å engasjere kvalifisert prosjektleder – gjerne fra Usbl. Sørg også for en god kontrakt, som NS 8407.

Selv er styreleder Margrethe Lund godt fornøyd md balkongene. Verdien på boligene og livskvaliteten for eierne har økt.

Og samarbeidet med Usbl og Balco har hun bare godt å si om. Alt ble grundig dokumentert og informert om undervegs, og balkongene kom på plass i god tid før avtalt dato.


Om renoveringen

  • Bankgaten borettslag i Lillehammer består av 13 leiligheter og to selveiere.
  • Bygget er fra 1963. Noen leiligheter hadde ”fransk balkong” uten sitteplass, andre hadde balkonger på opptil 3,5 kvadratmeter.
  • Nye, vegghengte balkonger på opptil 8,4 kvadratmeter ble montert.
  • Monteringsperioden var seks uker.
  • Prisen ble 3,2 millioner kroner inkludert prosjektledelse leid hos Usbl og elektrikerarbeid.
  • Ombyggingen ble gjort ved låneopptak, som ga økning i husleien på 1100-1400 kroner avhengig av balkongstørrelse.