Alle borettslag og sameier er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen, og det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.


Bestill Bevar HMS nå og få gratis lisens og etablering ut året – spar kr 8 125!

Tilbudet gjelder til og med 31.12.2019.Vi i Usbl vet hvor viktig det er med et system som sikrer en god oversikt og tilbyr derfor Bevar HMS – et brukervennlig system som sørger for at styrene opprettholder minstekravet til internkontrollforskriften § 5, samt de forpliktelser som går på brannforebygging i borettslaget og sameiet.

HMS-system

Et HMS-system skal blant annet bestå av:

  • Informasjon om aktuelle risikoområder.
  • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter.
  • Rutiner som beskriver hvordan forebyggende arbeid skal følges opp og hvem som har ansvar for hva.
  • Informasjon om krav til eventuell opplæring.
  • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i borettslaget eller sameiet.
  • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik).
  • Rutine for årlig gjennomgang av hensiktsmessig oppfølging av HMS-arbeidet.