Alle borettslag og sameier er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen, og det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

 

HMS-system

Et HMS-system skal blant annet bestå av:

  • Informasjon om aktuelle risikoområder.
  • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter.
  • Rutiner som beskriver hvordan forebyggende arbeid skal følges opp og hvem som har ansvar for hva.
  • Informasjon om krav til eventuell opplæring.
  • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i borettslaget eller sameiet.
  • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik).
  • Rutine for årlig gjennomgang av hensiktsmessig oppfølging av HMS-arbeidet.

Vi i Usbl vet hvor viktig det er med et system som sikrer en god oversikt og tilbyr derfor Bevar HMS – et brukervennlig system som sørger for at styrene opprettholder minstekravet til internkontrollforskriften § 5, samt de forpliktelser som går på brannforebygging i borettslaget og sameiet.