Usbl's kundeundersøkelse 2017


I dag sender vi ut årets kundeundersøkelse til deg som er styreleder eller styremedlem i et borettslag og sameie som forvaltes av oss i Usbl. 

Vi håper du kan ta deg tid til en kort undersøkelse om hvor tilfreds du er med oss, slik at vi kan bruke denne informasjonen til å utvikle oss videre til fordel for deg som kunde.