Du som eier en bolig forvaltet av Usbl vil snart motta tredjepartsopplysning for 2016. Her får du en oversikt over hvordan du skal forholde deg til den.

«Ligningsopplysninger» skiftet i januar i år navn til «tredjepartsopplysninger». «Selvangivelsen» har endret navn til «skattemelding», og «ligningsverdi» har endret navn til «formuesverdi».

Først og fremst må du sjekke summen som er ført opp i skattemeldingen under postene «andre inntekter», «andre kostnader», «formue» og «gjeld» i den perioden du har eid boligen. Dersom boligen er solgt i 2016, vil det kun være «andre inntekter» og «andre kostnader» som skal føres opp for den perioden du eide leiligheten. Det er boligens eier per 31.12.2016 som skal innrapportere summer under «formue» og «gjeld». Dersom flere eier boligen sammen, blir tredjepartsopplysningene fordelt med ½, ⅓ eller ¼ om ikke annen fordeling er registrert hos oss. Ønskes en annen fordeling av postene, korrigeres dette i skattemeldingen.

Boligselskapet vil oppgi formuesverdien når du eier en andel i et borettslag med fritidsboliger. Ligningsverdien i boligselskap er ellers et forhold mellom den enkelte eier og likningsmyndighetene. Har du spørsmål angående fastsettelsen av ligningsverdien for din bolig, kan du ta direkte kontakt med skatteetaten.


Navneendringer

Nye navn fra og med januar 2016

  • «Ligningsopplysninger» heter nå «tredjepartsopplysninger»
  • «Selvangivelse» har endret navn til «skattemelding».
  • «Ligningsverdi» har endret navn til «formuesverdi»