Får strøm fra solfangere på taket

I Usbl-rekkehusene i Nordbygrenda blir beboerne forsynt med varme og varmt vann fra miljøvennlige solfangere. Det gir beboerne lavere strømkostnader.

Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne Bråtveit 

Det blir stadig mer fokus på miljøtiltak også i boligsektoren, og Usbl er en av aktørene som har tatt miljø på alvor. 

– Det er viktig at vi løser energibehovet i våre boligprosjekter på best mulig måte, både for våre kunder og for miljøet, men også for å oppfylle myndighetskrav. Vi ønsker å være en pådriver for å teste alternative energikilder, sier Vera Houck, direktør for Nye Boliger i Usbl.

Er du ikke Usbl-medlem? Meld deg inn nå og få forkjøpsrett på våre boliger!

Solenergi varmer opp vannet

Utprøvingen av alternative energikilder har hittil vært en suksess. Boligsameiet Hektnertoppen, som består av 17 rekkehus, samt Nordbygrenda borettslag, bestående av 72 rekkehus, ble begge bygget med grønn energi i tankene. Her får alle boenhetene varme og varmt vann fra solenergi, noe som både er bra for miljøet og for beboernes privatøkonomi.

Se hvordan du kan få lavere strømregning.

– I nye bygg sparer beboerne ofte energikostnader fordi bebyggelsen er godt isolert, og det trengs relativt lite energi til oppvarming. Det som fortsatt krever mye energi gjennom hele året, er oppvarming av varmt tappevann. Slik sett kan den sterke solenergien i sommerhalvåret også utnyttes bra, selv om oppvarmingsbehovet da vil være mindre, forteller Vera Houck.

Rekkehusene i Usbl-borettslaget Nordbygrenda har solfangere på taket.
Rekkehusene i Usbl-borettslaget Nordbygrenda i Lørenskog er bygget med et vannbårent system og har  solfangere på taket. Solfangerne varmer opp vannet som brukes til oppvarming og tappevann. 

Norges største solfangeranlegg

Solfangersystemet består av solfangere som er montert på taket og koblet til en varmtvannsbereder. Solenergien fanges og brukes til å varme opp vannet i berederen. Dette benyttes igjen til både tappevann og til vannbåren varme, gjennom et rørsystem i boligen. Systemet gir også mulighet for sammenkobling med vannkappepeis.

Derfor bør du bytte ut den gamle peisen med en ny!

Det er Mini Energi som har levert systemet med solfangerne til Usbl, og Ellen Kathrine Lie, gründer av selskapet, sier det har vært spennende å være med på prosjektene.

– Nordbygrenda er i dag Norges største solfangeranlegg på ett område. Solfangerne som er tatt i bruk på Hektnertoppen har vunnet pris på Intersolar i Tyskland. Disse prosjektene er svært fremtidsrettet, sier hun. 

Optimalt energiutbytte 

Solfangerne styres av smarte styringssystemer som sørger for at energiutbyttet blir optimalt. Avhengig av temperaturen og solinnstrålingen vil systemet slå av eller på pumper, og sørge for at energien fra taket transporteres ned til tanken. Lie sier det er viktig at beboerne vet hvordan systemet fungerer for at det skal gi optimal varme.

– Jo mer vann du bruker og jo varmere du har det hjemme, desto mer energi vil  solfangerne produsere, forteller Kathrine Lie i Mini Energi.

Bli inspirert og få nyttige tips til oppussing og innredning i nyeste utgave av Usbl-magasinet.