Nå kan vi tilby Usbl Strøm – en avtale som skal sikre borettslag, sameier og medlemmer en lav og stabil strømpris gjennom hele året. I tillegg får medlemmer tilbake to prosent bonus på forbruket sitt, og det samme gjør borettslag og sameier – to prosent går tilbake til borettslaget og sameiet som storkundebonus.

Hva er Usbl Strøm?

Usbl strøm sikrer våre medlemmer og våre forvaltede borettslag og sameier en lav og stabil strømpris gjennom hele året. Usbl strøm er levert av Polar Kraft AS, og er en delvis forvaltet strømavtale som innebærer at noe av strømmen er kjøpt inn i lavprisperioder, for så å komme både medlemmer og boligselskaper til gode når prisene stiger. I tillegg får både medlemmer og boligselskaper to prosent bonus på strømforbruket.

Hvem er Polar Kraft AS?

Polar Kraft AS er en solid nasjonal strømleverandør fra Nord-Norge. De ble valgt som vår samarbeidspartner på strøm fra og med 2017. Grunnen til valget er at Polar Kraft AS har vist seg som en solid lavprisaktør i Norge. I tillegg har de synliggjort merverdi til våre medlemmer og kunder ved gode priser, fleksibel og enkel bestilling, i tillegg til å introdusere medlems- og storkundebonus på strøm. Polar Kraft AS har også god kompetanse om behovene til både våre borettslag, sameier og medlemmer.