Bruun kommer fra stillingen som administrerende direktør i NCC Bolig og har jobbet med eiendom for privatmarkedet i hele sin karriere. Han er således kjent med mange av de tjenestene som Usbl leverer.

«Som leder ønsker jeg at Usbl skal være kundenes førstevalg. Når jeg sier kunder, bruker jeg det som et fellesbegrep på våre medlemmer, nye kunder og alle vi leverer tjenester til. Vi ønsker å gi kundene den beste bolig- og kundeopplevelsen. Det skal vi få til blant annet ved økt fokus på boligbygging og gode medlemstilbud», sier Bruun.

 

Tekst: Liv Ulveseth
Foto: Marianne Otterdahl-Jensen
14.09.2015

Hva skal til for å øke boligbyggingen?

«Det er primært to ting som vi vil fokusere på for å øke boligutbyggingen: en langsiktig plan for kjøp av tomter og gode interne rutiner. I tillegg er vi svært avhengig av rammebetingelsene våre. Det er naturlig for oss å ta kundenes ståsted og ta til orde for bedre rammebetingelser for boligbygging når vi får anledning. Vi trenger raskere og enklere planprosesser og et tydelig regelverk for saksbehandlere i kommunene å forholde seg til. Satsning på infrastruktur og boligutvikling må gå hånd i hanske, og endringer i krav til nye boliger må vurderes nøye, da resultatet av for mange gode intensjoner ofte er en høyere pris å betale for boligkjøperne.»

Han presiserer at Usbl ikke skal være en boligpolitisk organisasjon, men at det er naturlig at vi har meninger om det som angår virksomheten vår.

Hvem skal Usbl som organisasjon være til for?

«Vi er eid av medlemmene og skal være en organisasjon for dem, det er derfor viktig at vi er tilgjengelig for kundene våre der de er. Vi vil derfor satse på lokal kunnskap fremover, blant annet skal vi i høst utvide med et nytt kontor i Lørenskog for å få mer nærhet til alle som skal flytte inn i våre nye prosjekter i dette området.»

Hva og for hvem skal Usbl bygge i fremtiden?

«Vi skal bygge de boligene som kundene våre ønsker å kjøpe, og vi vil etterstrebe en god kommunikasjon med kundene for å få til dette på best mulig vis. I hovedsak vet vi at det betyr at vi skal bygge boliger for folk flest, og det vil derfor være stor andel av 2 -3-roms leiligheter og rekkehus. Det er ikke de dyreste boligene i de dyreste områdene vi skal legge mest ressurser i. Vi må likevel ikke glemme at vi har en sterk sentralisering og at Oslo er en av Europas raskest voksende storbyer, Stor-Oslo må derfor være et prioritert område.»

 

Vi skal bygge de boligene som kundene våre ønsker å kjøpe, og vi vil etterstrebe en god kommunikasjon med kundene for å få til dette på best mulig vis. Johan Bruun

Bør det spesielle tiltak til for å hjelpe ungdommen?

«Den sterke befolkningsveksten i Oslo er en utfordring både for politikere og boligutbyggere, boligbyggingen holder ikke tritt med denne utviklingen. Det stiller enkelte aldersgrupper i en ekstra vanskelig situasjon, særlig får de unge vanskeligheter med å etablere seg. Startlån og boligsparing for ungdom er ment som en starthjelp til ungdom som skal ut på boligmarkedet. Summene til dette formålet har stått uendret lenge nå. Det er på tide å gå gjennom disse, slik at hjelpen man ønsker å gi ungdommen til å komme seg inn på boligmarkedet kan få reell betydning. Det er vel også på tide å gjennomgå Husbankens regler på dette området.»

Er det noe Usbl kan gjøre for å hjelpe ungdom på boligjakt?

«En løsning for å hjelpe unge kan være å bygge flere utleieboliger sentralt. Usbl har satset, og vil også satse på dette i fremtiden. Vi bygger nå 51 utleieboliger midt i Oslo sentrum. Disse vil stå klare ved årsskiftet.»

Bruun legger til at Usbl allerede har en god del utleieboliger, spesielt i Oslo-området, men også  andre områder på Østlandet der Usbl- medlemmer har fortrinnsrett.

Skal Usbl bygge spesielt for eldre?

«Om Usbl skal bygge boliger spesielt beregnet for eldre, er et spørsmål om hva kundene ønsker. Vår erfaring er at eldre helst ønsker å etablere seg i det området de allerede bor i, derfor er det viktigste for fremtiden å bygge livsløpsboliger, slik at folk slipper å flytte når de blir eldre. Et alternativ er å bygge eldreboliger i områder vi allerede har boliger i, slik som vi gjorde på Årvoll for et par år siden. Å bygge rene omsorgsboliger er ikke noe vi satser på akkurat nå.»

Hva er vårt viktigste medlemstilbud?

«Vår viktigste medlemsfordel er forkjøpsretten man får på over 70 000 boliger, i tillegg til at man stiller foran i køen på alle utleieboligene vi har. At vi er store på forretningsførsel er kjent for mange, men alle tilleggstjenestene som vi kan levere i forbindelse med dette, tror jeg mange flere kunne nyte godt av.»

Hvilke medlemstilbud bør Usbl tilby medlemmene i tillegg til boliger?

«Vi har en mengde tilbud til våre medlemmer, så jeg kan oppfordre alle til å gå inn på våre hjemmesider og sette seg inn i dette og bruke dem. Det er en engangsaktivitet å aktivisere medlemskortet sitt, og dette er noe alle medlemmer bør gjøre. Med minimal innsats får man tilgang på en rekke medlemsfordeler. Det er ikke noen vits i å betale mer enn man må på for eksempel reiser eller byggevarer når man er medlem i Usbl. I tillegg har vi en forslagskasse på vår hjemmeside, hvor vi mer enn gjerne ønsker oss tips på nye medlemstilbud vi bør få på plass eller dersom man ønsker å gi tilbakemelding på eksisterende tilbud.»

Hvor viktig er forretningsførsel og tilbud om tekniske tjenester?

«Forretningsførsel er en av våre kjernevirksomheter, og vi skal være blant de aller beste på dette området. For å inneha en slik posisjon må vi hele tiden være villig til å utvikle oss, slik at vi kan styrke vår posisjon ytterligere i tillegg til å være konkurransedyktige på pris.»

«Vi opplever at mange av våre styrer er opptatt av å ha en forretningsfører som kan tilby hjelp i forbindelse med vedlikehold, HMS-relaterte spørsmål og tekniske tjenester. Så lenge kundene våre er opptatt av dette, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal videreutvikle oss også her.»

Bør vi stå for salg av boliger selv gjennom egne Garantikontorer, eller kan vi overlate dette til andre eiendomsmeglere? 

«Jeg er av den oppfatning at ingen kjenner våre kunder bedre enn oss selv. Vi bør således sørge for at kundene våre blir best mulig ivaretatt når de er i en så viktig prosess som å kjøpe eller selge bolig. Nå har vi ikke egne meglerkontorer over alt hvor vi har medlemmer, men da prøver vi å kvalitetssikre andre eiendomsmeglere for kundene våre, slik at de har et godt alternativ som de kan velge.»


Gjennom de siste års fusjoner har vi blitt både større og sterkere, og nå må vi begynne å utnytte disse fusjonene til det fulle. Johan Bruun

Hvordan kan vi utnytte de siste årenes fusjoner på best mulig måte?

«Gjennom de siste års fusjoner har vi blitt både større og sterkere, og nå må vi begynne å utnytte disse fusjonene til det fulle. Det helt sentrale er likevel kompetansen som Usbl besitter. Vi har blant annet eksempler på boligutvikling hvor Usbl med sin kompetanse går sammen med investorer for å utvikle et område, og da er hensikten å tilby våre kunder flere boliger enn det vi hadde klart om vi sto alene.»

Vil det komme flere fusjoner framover?

«Jeg tror at det vil være gunstig med flere fusjoner i fremtiden. Vi ønsker å stå sterkere og spesielt i Østlandsområdet. Som Norges nest største boligbyggelag har vi stor kompetanse både på boligbygging, byutvikling, vedlikehold og forretningsførsel for å nevne noe. Det er også en rekke fordeler ved å være stor sett i forhold til effektivitet. Det bør derfor være en fordel for flere boligbyggelag å slå seg sammen med oss», påpeker han.

Hvordan ser du på konkurranse fra andre?

«Jeg er ikke redd for konkurranse fra andre, sunn konkurranse skjerper alle og kommer til syvende og sist kundene til gode. Det er nettopp det vi i Usbl ønsker. Vi skal være en kundeorientert organisasjon der kundene blir tatt vare på», sier Bruun.