På lag med kroppen.

Med enkle øvelser og eksperthjelp kan du forebygge muskel- og skjelettplager og få en bedre helse.

TEKST: CAMILLA HARBU BIELECKI | FOTO: ISTOCK OG PRIVAT

Visste du at ifølge Folkehelse­instituttet (FHI) har én av fire nordmenn til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel­ og skjelettsystemet? De fleste vil få slike plager en eller annen gang løpet av livet og dette er en av de vanligste årsakene til sykmelding og uføretrygd. Ifølge FHI gjelder de vanligste plagene rygg og nakke.

At fysisk aktivitet er bra for oss og kan forebygge slike plager, er ingen hemme­lighet. Men i en hektisk hverdag kan det være utfordrende å sette av tid til trening. Det hjelper heller ikke at mange har en stillesittende jobb, eller at det er fort gjort å bli sittende i sofaen med mobilen eller nettbrettet på ettermiddagene.

–Forskning viser at fysisk aktivitet er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge muskel­ og skjelettplager. Det er ikke derimot sagt at det er farlig å sitte, men fokus på en aktiv hverdag i bevegelse er å anbefale.

Sofie i Nemus

Sofie Golden, fysio­terapeut og daglig leder i helsegruppen Nemus.

Det er vanskelig å si om slike plager er mer utbredt nå enn før, men dagens samfunn stimulerer nok mer til stillesitting, med flere kontorjobber fremfor fysiske jobber, sier Sofie Golden, fysio­terapeut og daglig leder i helsegruppen Nemus. Nemus har klinikker over hele landet, og hit kan du komme dersom du trenger hjelp av kiropraktor, fysioterapeut eller massør.

Noen klinikker har også aku­punktør, osteopat, psykolog, psykomotorisk fysiotera­peut, ernæringsfysiolog og stressmestringsterapeut.

Ifølge Golden har kroppen behov for daglig bevegelse, gjerne i varierte former. Et tips er å legge inn jevnlige, kortere økter, heller enn å satse på sjeldne og lange treningsøkter. – Da blir kroppen mer vant til belastnin­gen, og det kan være enklere å gjennomføre treningen. Men du kan selvsagt oppleve smerter som aktiv også, for eksempel hvis du over­ eller feilbelaster kroppen. Dette er problemstillinger våre terapeuter kan hjelpe med, forteller Golden.

–Vi ser i stor grad at pasientene som kommer hit har god effekt av en tverrfaglig behand­lingstilnærming, det vil si en kombinasjon av behandling, råd og tips til øvelser og trening, samt stressmestringsteknik­ker, sier fysioterapeuten. Hun vektlegger at Nemus mål er å gi pasientene kontroll over egen helse, ved å dele kunnskap og verktøy om hvordan plagene kan forebygges eller reduseres.


Som Usbl-medlem får du nå bonus på alle behandlin­ger og produkter hos Nemus.


– Terapeutene våre utreder og behandler både akutte og kroniske plager. Flere har tatt videreutdanning innenfor diagnostisk ultralyd og bruker dette som et verktøy i utredningen, påpeker Golden og legger til: –Noen pasienter har en spesifikk plage de trenger hjelp med, andre ønsker å fore­bygge. Vi hjelper også med å optimalisere bevegelse og styrke opp mot en spesifikk idrett. Nemus er en privat klinikkjede og vi har som regel kort ventetid, sier hun.

Hvor mange timer du trenger avhenger av hva som plager deg. Har du fått et akutt kink, kan du ofte bli bedre i løpet av et par behandlinger. Opptrening etter skade vil som regel ta lengre tid. –Terapeutene våre vil gjøre sitt beste for å avklare forventninger ut fra funn under den første konsultasjonen, sier Sofie Golden.