Tekst: Stian Dursett, Garanti Eiendomsmegling, avd. Sandefjord
05.12.2014


Altfor ofte oppdager man etter overtagelse at man har pådratt seg en vedlikeholdsutfordring som var større en man forventet i en hektisk budrunde. Når man kjøper brukt bolig, kjøper man denne som regel «as is», hvilket i hovedtrekk betyr at det skal være vesentlige feil eller mangler før man når frem med en reklamasjon. Og selv om man skulle nå frem med en reklamasjon, vil man normalt ende opp med en del av regningen likevel, da det man oppdager feil med normalt sett har begynt å bruke av forventet levetid.

Mange undervurderer også vedlikeholdsbehovet og dermed kostnadene når de kjøper brukt bolig. Er boligen f.eks. 30 år gammel nærmer det seg et reelt behov for utskifting av vesentlige bygningsdeler fordi materialenes forventede levetid er oppbrukt, som for eksempel tak, vinduer og kledning. Dette medfører betydelige kostnader og bruk av mye fritid.

I de senere årene har vi sett et trendskifte der flere og flere av oss ønsker å bruke mindre tid på boligen og mer tid på andre fritidsaktiviteter, reising etc. Mange ønsker seg derfor lettstelte boliger med forutsigbare kostnader. Ofte er det derimot slik at de beste tomtene allerede er bebygget. Ønsker man seg «drømmebeliggenhet», kan det hende at man må kjøpe en brukt bolig. Det samme gjelder for dem som ønsker seg en bolig med stor tomt. Myndighetenes ønske om fortetting og knapphet på byggeklare tomter gjør at man sjelden finner nye boliger på store tomter i sentrale strøk.

Velger man å kjøpe ny bolig får man selvfølgelig ikke like mye areal for pengene, men nye effektive planløsninger gjør ofte arealbehovet mindre. Fordelene med en ny bolig er mange. Kjøper man nytt trenger man normalt sett ikke å tenke på vesentlig vedlikehold i de første 10-15 årene. Nye byggeforskrifter gjør at nye boliger i dag er meget godt isolerte og kravet til alternativ oppvarmingskilde og balansert ventilasjon gjør boligene meget energiøkonomiske.  

Kjøper man ny bolig under oppføring er det «Bustadoppføringslova» som regulerer handelen. Den gir kjøper meget god beskyttelse mot eventuelle feil og mangler.  Det er krav om garantier fra utbygger både for sluttføring og reklamasjoner i 5 år etter overtagelse. Skulle det oppstå noe i den første tiden etter overtagelse, vil man også ha mulighet til å bemerke dette ved 1-års befaringen som utbygger er pålagt å avholde i boligen.

Kjøper man ny bolig har denne som regel fast pris. Du slipper dermed å bli revet med i en budrunde og i tillegg sparer man «dokumentavgift» til Staten. Avgiften er normalt 2,5 prosent av kjøpesummen , men for nye boliger betales denne kun for andelen av tomteverdien. Ved kjøp av ny bolig får du som regel, om du kommer tidlig nok inn i byggeperioden, mulighet til å innrede denne helt etter eget ønske. Ofte har utbygger lagt til rette for en del valgmuligheter som ikke medfører ekstra kostnader for kjøper.

Enda en fordel ved å kjøpe en ny bolig, som ikke er oppført eller som er under oppføring, er at man som regel har god tid til å klargjøre og få solgt sin nåværende bolig. Fordelene med kjøp av ny bolig er så pass vesentlige at man kan strekke «den økonomiske strikken» litt lenger enn ved bruktboligkjøp. Følelsen av å flytte inn i en splitter ny bolig som du selv har vært med på å innrede, er trolig verdt mer enn du tror.