Slik velger du riktig megler

Det er mye som står på spill når du skal selge boligen din. Hvem gir du det ærefulle oppdraget til?

Slik velger du riktig megler
FOTO ISTOCK

Hvorfor varierer prisen på boligsalg hos ulike eiendomsmeglere?

– Vi får ofte tilbakemelding på at prisene er ganske like, men at ett av flere firmaer gjerne stikker seg ut som dyrere eller billigere. Dette handler nok mer om enkeltmeglere, tror jeg. Noen aktører ønsker å fremstå som svært eksklusive og tar seg derfor bedre betalt for tiden sin. Om dette lønner seg, blir opp til kundene eller foretakene å vurdere. Når det er sagt, vil jo størrelsen på selskapet, hvilke elementer som er inkludert og hva som ligger som tillegg påvirke pristilbudet. Jeg ser dessverre fortsatt tilbud som er så diffuse at det nesten er umulig å skjønne hva totalsummen blir. Skulle jeg solgt boligen min, ville jeg gjort det enkelt: Valgt et selskap som har et ryddig oppsett, der totalsummen fremgår enkelt og oversiktlig. Ofte er det jo slik her i verden at du får det du betaler for. Dog ville jeg vært skeptisk til dem som er veldig mye dyrere eller veldig mye billigere enn resten. Personlig er jeg mer opptatt av innhold enn innpakning når jeg skal kjøpe noe.

Hva avgjør valg av megler?

– Det korte svaret er førsteinntrykket. Dette vet vi spiller størst rolle, men det er en skummel strategi. De fleste ville himlet med øynene dersom sjefen deres sa at den nye ble ansatt på magefølelsen. Da er det jo nettopp innpakningen som avgjør. Utover dette er det lett å se seg litt blind på hva megler mener om pris på boligen og pris på tjenesten. Husk at meglers prisantydning er en best guess, ikke et svar med to streker under. Mange har høye forventninger og velger megler basert på hva de ønsker å høre. Møt gjerne to eller tre meglere for en uformell prat og for å få pristilbud, før du bestemmer deg. Forhør deg med venner eller kolleger om noen har gjort seg en god erfaring, eller sjekk på nettet. Still spørsmål om hvordan megleren skal jobbe for å få maksimalt ut av markedet og lytt til innholdet. Ikke la deg lede av innpakningen. Ingen meglere bør legge «skrytebrev» i postkassen, da dette ikke er tillatt. Gjør noen det, så styr klar.

 

Er det prisforskjell på meglere i byen og ute på bygda?

– Konkurransesituasjonen er mye tøffere i byene, og der er det nok i snitt en lavere provisjon enn på bygda. For å nyansere bildet så er jo salgsprisene i byen også høyere, så i kroner er det ikke sikkert at det er så store forskjeller.


Hvordan vet jeg at megleren oppnår høyeste pris for boligen?

– Det er vrient å spå, men jo lenger megleren har jobbet, og jo flere solgte objekter han/hun har oversikt over i området, jo bedre vil han/hun treffe. Du som selger bør unngå å velge den megleren som stikker seg ut med en klart høyere forespeilet salgssum, da dette kan være en bevisst strategi fra meglerens side for å få jobben. Det er uansett markedet en henvender seg til og det «kjedelige» grunnarbeidet som avgjør sluttresultatet. Med grunnarbeid menes her håndverket og innsatsen megleren gjør i hele prosessen. Du bør velge den som overbeviser med en klar plan på dette, ikke velg den som bare snakker om høy pris eller spør deg om hva du drømmer om å få for boligen din.

Som selger er det lov å ha forhåpninger, men husk at så snart du er på den andre siden, har dere motstridende interesser. Det er viktig at du og megler ser verden på samme måte. Dere skal tross alt samarbeide om å selge den kanskje mest verdifulle eiendelen du har. Dere skal ikke bli bestevenner, men dere bør kunne ha en konstruktiv dialog under hele prosessen og tåle hverandres synspunkter. Så du bør spørre deg, velger jeg en megler jeg kan styre, eller velger jeg en som styrer? Husk at megler er spesialisten, og forhold deg til det i prosessen.

Hans Anders Skjølberg

Hans Anders Skjølberg, Regionleder for EiendomsMegler 1 Oslo.

Har du et spørsmål til eiendomsmeglerne våre? Send en e-post til usbl@eiendomsmegler1.no.