Søk støtte til fjerning av oljefyr før fristen går ut.

Fra 1. januar 2020 er det ulovlig å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Enova gir støtte ved bytte av oljefyr med gitte andre løsninger. Støttebeløpene reduseres i 2019, og forsvinner i 2020.

Oljefyr i borettslag og sameier
Borettslag og sameier kan søke om støtte til varmesentraler som erstatter oljefyr. Tekst NBBL | Foto Usbl

Det haster derfor for de 90.000 husstandene som ennå fyrer med olje eller parafin dersom de skal etablere ny og klimavennlig oppvarmingsløsning med Enova-støtte.

Borettslag og sameier kan søke om støtte til varmesentraler som erstatter oljefyr. Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe og solfangeranlegg.

Du kan lese mer om denne støtteordningen her.

Enova har mange ulike støtteprogram for energieffektivisering og redusert klimautslipp. Støtte kan både gis direkte til borettslag og sameier, men også til den enkelte boligeier i boligselskap. Har du spørsmål om støtteprogrammene, eller trenger hjelp med søknad, ta kontakt med Enova.