Har du et godt innspill eller en spennende idé til et prosjekt som kan ha positiv effekt på miljøet der du bor? Da kan styret der du bor søke om støtte fra Usbl's Bomiljøfond.

Styret kan få støtte til alt fra modernisering av bakgården og bygging av lekeplass til prosjekter som kan gi koselige fellesarealer med beplantning og lys. 

Alle borettslag og sameier som Usbl forvalter, kan søke om midler fra Usbl's Bomiljøfond innen 1. mai og 1. november hvert år. Styret kan få dekket inntil 50 % av prosjektets totale kostnad.

Har du forslag til tiltak, ta kontakt med styret i ditt borettslag.

 

 

Søk om midler