På boligjakt? Stå først i køen med forkjøpsrett!

Stadig flere melder seg inn i Usbl for å få forkjøpsrett og ha et fortrinn på boligmarkedet.

Hallvard Bratberg - leder privatmarked Usbl
Direktør for Privatmarked i Usbl, Hallvard Bratberg.

Hva er forkjøpsrett og hvorfor har vi det?

Forkjøpsretten gir deg mulighet til å komme foran i køen, og er således den største medlemsfordelen Usbl har. Som medlem i Usbl har du forkjøpsrett ved kjøp av boliger i store deler av landet. Det betyr at du kan kjøpe en bolig til den prisen selgeren har akseptert, uten at du trenger å være med i budrunden. Som medlem har du også fortrinnsrett på våre leieboliger.

Hva er forskjellen på Usbl’s forkjøpsrett og intern forkjøpsrett i borettslag?

Intern forkjøpsrett er for dem som allerede bor i borettslaget, denne går alltid foran forkjøpsrett for Usbl-medlemmer. For beboerne er det botiden i borettslaget som gjelder, for vanlige Usbl-medlemmer er det medlemskapets varighet (ansiennitet) som skiller medlemmene fra hverandre og avgjør hvem som får leiligheten. Bruker du som Usbl-medlem forkjøpsretten når du kjøper bolig, får du en karantenetid på 24 måneder. Du kan ikke benytte samme medlemskap til å kjøpe en annen bolig på forkjøp i disse månedene.

Hvordan avklares forkjøpsretten i nye boligprosjekter?

Boliger i våre nye boligprosjekter lyses ut på usbl.no/nye-boliger, og de informeres om i våre nyhetsbrev. Det settes en frist for forkjøpsrett, og kjøpetilbudet må være sendt inn innen denne fristen. Medlemmer får altså velge først, før boligene blir tilgjengelig for andre kjøpere. Dersom flere som ønsker samme leilighet, vil den som har lengst ansiennitet få sitt boligvalg oppfylt først.

Og hvordan skjer det ved salg av brukte boliger?

Når det gjelder bruktboliger finnes det to typer avklaringer:

Forhåndsavklaring: Om du som selger ønsker å publisere forkjøpsretten i forkant av et salg, gjerne parallelt med ordinær annonsering og ordinære visninger, kalles dette forhåndsavklaring. Boligen må da selges innen tre måneder etter at Usbl har mottatt melding om at boligen skal lyses ut på forkjøpsrett. Hvis den ikke blir solgt innen denne fristen, må den lyses ut på nytt. Prosessen for forhåndsavklaring er effektiv, da forkjøpsretten vil bli raskere avklart etter at boligen er solgt og meldefristen (fristen for forkjøpsrett) har gått ut, sammenlignet med en fastprisavklaring. De som melder forkjøpsrett er ikke bundet av sine meldeskjemaer, og de kan få betenkningstid og kan eventuelt trekke seg når boligen er solgt og prisen og andre betingelser er satt.

Fastprisavklaring: Her blir boligen lyst ut for forkjøpsrettsberettigede først etter at den er solgt på det ordinære markedet. Til motsetning fra en forhåndsavklaring er dette bindende for dem som melder sin interesse, og avklaringen skjer kostnadsfritt for selger. Er opprinnelig kjøper medlem i Usbl eller bor i borettslaget, vil ansienniteten eller botiden i borettslaget telle. Denne ordningen var hyppig brukt tidligere, men nå ser vi at flere velger forhåndsavklaring. Da må Usbl-medlemmer følge med på vår forkjøpsrettsportal for å få med seg at boligen er til salgs og se fristen for å melde forkjøpsrett. Hvis du bare følger med på Finn.no og annen lignende annonsering, vil du risikere at forkjøpsretten allerede er avklart, og du må være med i budrunden på vanlig måte. 

Meglerne skal orientere alle interessenter om forkjøpsretten, både i annonse og i prospekt, og bør også kunne svare for det på visning.

– Hallvard Bratberg, Direktør privatmarked, Usbl

 Sjekk vår portal

Følg med usbl.portal.bbl.no/forkjop. Her kan du legge inn søk slik at du blir varslet om boliger på forkjøpsrett som matcher ditt søk.

Megler skal sette opp en fellesvisning for medlemmer og/eller sørge for at de får se boligen. Usbl kan ikke gi opplysninger om ansiennitet til
verken megler, kjøper, selger eller øvrige interessenter, bortsett fra på fastprisavklaringer der vi kan opplyse om beste ansiennitet. Usbl og megler kan opplyse om hvor mange som står på listen. De som har meldt interesse, får vite sin plass i rekken.