Usbl inngår samarbeid med Bertel O. Steen om ny bildelingstjeneste

Foto Biliblant: Katrine Lunke, Apeland.

Usbl og Bertel O. Steen har inngått en samarbeidsavtale om produktet Biliblant, som er en ny bildelingstjeneste. Med det vil Usbl kunne tilby bildeling til alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl. Beboerne vil dermed kunne dele på utvalgte biler, og slippe å eie bil selv. Dette er et viktig tiltak i Usbl’s miljøsatsing, for å redusere behov for egen bil for den enkelte beboer, i tillegg til å redusere behovet for antall parkeringsplasser totalt sett.


Tjenesten Biliblant innebærer at det enkelte borettslag eller sameie kan velge ut en portefølje av biler fra Bertel O. Steen, som baseres på deling blant beboerne. Tjenesten er enkel å bruke, ved at all booking og tilgangsstyring til den enkelte bilen foregår via en app på telefonen. Alle beboere vil kunne benytte tjenesten, men er man i tillegg medlem i Usbl, vil man oppnå 5 % bonus på all bruk.

Usbl har nå gjennomført en pilotperiode med testing av løsningen i utvalgte borettslag og sameier, med gode resultater. Blant annet i Eufemias Hage i Bispevika i Oslo, hvor Usbl drifter et eget servicesenter, er løsningen allerede etablert.

Det er ikke lenger slik at alle nødvendigvis ønsker å eie sin egen bil. Dette handler både om økonomi, parkeringsmuligheter og miljøfokus. Derfor ønsker vi nå å kunne tilby beboere i våre forvaltede lag, en mulighet for å kunne dele på ulike type biler når behovet er der, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Administrerende direktør i Usbl Johan Bruun

Administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Foto: CF-Wesenberg

Fokus på miljø og bærekraftig utvikling er et viktig satsningsområde for Usbl, og Bil iblant er en av mange delingstjenester som i tiden fremover vil være sentrale i denne satsningen, avslutter Bruun.

Det er Bertel O. Steen som leverer bilene, og det finnes ulike type modeller som kan inngå i tjenesten, alt etter hvilket behov det enkelte borettslag eller sameiet har.

Dette er en samfunnsutvikling som det er viktig for oss som billeverandør å være med på å tilrettelegge for, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen. Vi har siden 1907 formidlet biler og er i dag et av Norges største bilkonsern med anerkjente merker som Mercedes-Benz, Kia, Citroën, DS, Peugeot og Opel. Vi tilbyr biler i alle størrelser, så tjenesten kan enkelt tilpasses det enkelte borettslags eller sameies behov, avslutter Maarud.


For mer informasjon om Biliblant, les mer her.