Den 6. mai klokken 18.30 avholdes Usbls generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes i våre lokaler på Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo.

Saker som medlemmer eller tilknyttede borettslag ønsker å fremme til behandling på generalforsamlingen må være meldt til styret v/ administrasjonen innen 1. april.

Ønsker du som medlem å bli valgt som mulig delegat kan du ringe oss på telefon 22 98 38 00, eller møte opp hos Usbl Oslo torsdag 21. mars klokken 16.00 (dette gjelder ikke medlemmer som bor i tilknyttede borettslag).