Hvorfor annonsere i Usbl-magasinet?

Usbl har fornyet medlemsbladet og samtidig skiftet navn fra Usbl-nytt til Usbl-magasinet. Tiden var inne for å pusse opp bladet og gi det den rette magasinfølelsen. Resultatet er blitt et inspirerende, innholdsrikt og lekkert blad!

Usbl-magasinet kommer ut fem ganger i året, og distribueres til medlemmer og andre samarbeidspartnere. Bladet inneholder inspirerende boligreportasjer, siste nytt om medlemsfordeler, nye boliger og spennende lokalt stoff fra alle våre områder. I tillegg har vi nyttige artikler om vedlikehold, oppussing og bomiljø.

Usbl-magasinet gis ut av boligbyggelaget Usbl og distribueres til over 90  000 medlemmer i østlandsområdet. Usbl forvalter over 1 500 borettslag og sameier med 55 000 boliger, og har 11 kontorer på Østlandet. Usbl skaper verdier gjennom å bygge, forvalte og leie ut boliger. I tillegg bistår vi boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.

Våre undersøkelser fra 2017 viser at nærmere 60 % av mottakerne mener Usbl-magasinet er en viktig informasjonskanal.