Hvorfor annonsere i Usbl-magasinet?

Usbl-magasinet kommer ut fire ganger i året, og distribueres til medlemmer og andre samarbeidspartnere. Bladet inneholder inspirerende boligreportasjer, siste nytt om medlemsfordeler, nye boliger og spennende lokalt stoff fra alle våre områder. I tillegg har vi nyttige artikler om vedlikehold, oppussing og bomiljø.

Usbl-magasinet gis ut av Boligbyggelaget Usbl og distribueres til over 90 000 medlemmer i østlandsområdet. Usbl forvalter over 1 600 borettslag og sameier, og har 11 kontorer på Østlandet. Usbl bygger, forvalter og leier ut boliger. I tillegg bistår vi boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.

Våre undersøkelser fra 2018 viser at nærmere 60 % av mottakerne mener Usbl-magasinet er en viktig informasjonskanal.