Usbl's Bomiljøfond

Vår generalforsamling har gjennom årene bevilget betydelige beløp til Usbl's Bomiljøfond. Alle borettslag og sameier og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av Usbl, og som planlegger bomiljøfremmende tiltak, kan søke om midler fra fondet. Usbl kan bidra med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad.

Hva kan det søkes om:

 • Opparbeidelse av uteområder (lekeplasser, sittegrupper, grill, beplantning o.l.)
 • Spesielle arrangementer
 • Jubileum (grunnbeløp på 5 000 kroner, deretter 200 kroner per husstand)
 • Opparbeidelse av felleslokaler
 • Andre sosiale miljøtiltak
 • Tiltak for delingsøkonomi
 • Planlegging og forprosjektering til tiltakene som er nevnt over

Det bevilges normalt ikke midler til lovpålagte endringer som utskifting av oljefyr og liknende med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter. Tilsvarende gjelder for ladestasjoner, modernisering av avfallshåndtering eller generelt vedlikehold av bygningsmasse.

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold. Borettslag eller sameier som mottar støtte på 50 000 kroner eller mer, vil være forpliktet til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.

 

Søk om midler


 • Hvem kan søke?

  Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i borettslaget eller sameiet, eller nærmiljøet. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

 • Søk om midler

  Du kan kontakte ditt borettslags eller sameiets rådgiver for utdypende opplysninger om Bomiljøfondet.