Usbl's Bomiljøfond

Vår generalforsamling har gjennom årene bevilget betydelige beløp til Usbl's Bomiljøfond. Alle boligselskap og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av Usbl og som planlegger miljøfremmende tiltak, kan søke om midler fra fondet. Usbl kan bidra med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad. 

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må boligselskapet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold. Selskap som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, vil være bundet til å bruke Usbl som forretningsfører i fem år etter at midlene er utbetalt.

 

Søk om midler

 

  • Hvem kan søke?

    Alle boligselskaper som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i boligselskapet eller nærmiljøet. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

  • Søk om midler

    Du kan kontakte ditt boligselskaps rådgiver for utdypende opplysninger om Bomiljøfondet.