Usbl's Bomiljøfond

Vår generalforsamling har gjennom årene bevilget betydelige beløp til Usbl's Bomiljøfond. Alle borettslag og sameier og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av Usbl, og som planlegger bomiljøfremmende tiltak, kan søke om midler fra fondet. Usbl kan bidra med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad.

Eksempler på hva bomiljøfondet kan gi midler til:

 • Opparbeidelse av felleslokaler
 • Opparbeidelse av uteområder
 • Spesielle arrangementer som for eksempel jubileer
 • Planlegging og forprosjektering av tiltakene som er nevnt over
 • Andre sosiale miljøtiltak

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold. Borettslag eller sameier som mottar støtte på 50 000 kroner eller mer, vil være forpliktet til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.

 

Søk om midler

 

 • Hvem kan søke?

  Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i borettslaget eller sameiet, eller nærmiljøet. Søknadsfristene er 1. mai og 1. november hvert år.

 • Søk om midler

  Du kan kontakte ditt borettslags eller sameiets rådgiver for utdypende opplysninger om Bomiljøfondet.